De komende twee maanden geven ondernemers en bedrijfsleiders gastlessen aan zowel laatstejaarsleerlingen uit het secundair onderwijs, als aan hogeschool- en universiteitsstudenten. Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) wil met Ondernemers voor de Klas de ondernemingszin bij jongeren aanscherpen en een brug bouwen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dankzij essenscia vlaanderen geven ook meer dan veertig bedrijfsleiders en managers uit de chemie, kunststoffen en life sciences bijna zestig gastlessen en gastcolleges.

Sectorfederatie essenscia vlaanderen zet mee de schouders onder het grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. Met de deelname van ceo’s en plantmanagers van zowel internationale bedrijven als kmo’s willen ze jongeren inspireren voor wetenschappen en techniek in hun verdere studie- of beroepskeuze. Borealis en Chemours, beiden met vestigingen in Kallo, hebben zich geëngageerd, net zoals Eastman uit Gent. Umicore verzorgt een les in Zottegem en Frank Lingier van Monsanto trekt naar Sint-Niklaas. Ook Herman Van de Velde van lingeriefabrikant Van de Velde uit Schellebelle staat dit jaar voor de klas.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen: “We willen jongeren vooral duidelijk maken dat chemie, kunststoffen, farma en biotech cruciaal zijn voor de levenskwaliteit van elk van ons. De sector ontwikkelt heel wat oplossingen voor een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging en levert baanbrekend onderzoek naar geneesmiddelen. De chemie- en farmasector in Vlaanderen behoort tot de wereldtop, maar onze bedrijven hebben nood aan jong talent om die koploperspositie te behouden.” De sectorfederatie hoopt dat nog meer jongeren met volle overtuiging kiezen voor een STEM-studierichting (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Ondernemers voor de Klas is een initiatief van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) in samenwerking met Pulse Foundation, ETION, VKW Limburg en projectpartner essenscia vlaanderen.