Ho Chi Minh City in Vietnam en Provincie Oost­-Vlaanderen ondertekenden een akkoord voor economische samenwerking van 2016 tot 2020. De ondertekening van het samenwerkingsakkoord vormt de basis voor een bilaterale economische en handelssamenwerking. Zo’n samenwerking met het Aziatische land is niet nieuw voor de Oost-Vlaamse provincie. Ze werkt al enige tijd aan een duurzame ontwikkeling van landbouwprojecten in Vietnam.

Het gaat om een samenwerking in opleiding en uitwisseling van hi-­tech in de productie van kwaliteitsvolle vleesproducten, teeltvariaties en -processen en de verpakking van landbouwproducten. Sinds 2011 werkt Provincie Oost-Vlaanderen al intensief samen met de provincie Lam Dong voor de promotie van geïntegreerde teelten en nieuwe technieken op vlak van groenten-, fruit- en sierteelt. “Oost­-Vlaanderen heeft voorrang gegeven aan de duurzame ontwikkeling van landbouwprojecten in Vietnam”, zegt gedeputeerde Geert Versnick. “De samenwerking heeft de voorbije jaren, aan beide zijden, al vruchten afgeworpen. Hiervan getuigt het geslaagde samenwerkingsproject voor de teelt van aardbeien.”

Voor de ondertekeningsceremonie had de Oost­-Vlaamse delegatie, geleid door gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor Internationale samenwerking, een werkoverleg met onder meer het departement Landbouw en Plattelandsontwikkeling van Ho Chi Minh City. Tijdens dit overleg kwamen landbouwprojecten aan bod waaraan de komende jaren kan worden samengewerkt.