Oost-Vlaamse economie presteert sterker in 2015

0000000000000000000000000000ovlOp donderdag 28 april werd de achttiende editie van de sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen voorgesteld.

Deze publicatie bestaat uit twee delen.

Het eerste deel is meer beschrijvend en gaat specifiek in op een aantal aspecten van de sociaal-economische situatie in de provincie. Dit jaar bevat dit deel drie hoofd-stukken. Hoofdstuk 1 biedt een kijk op het verloop van de conjunctuur in 2015-2016. Hoofdstuk 2 analyseert de Oost-Vlaamse sierteelt. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de sociale economie.

Het tweede deel is een statistisch naslagwerk waarbij in acht hoofdstukken de belangrijkste sociaal-economische indicatoren worden weergegeven. De tabellen in dit deel zijn zo opgemaakt dat zij over de edities heen vergelijkbaar zijn. Waar nodig worden de gebruikte termen verklaard en geduid. De analyses worden zo veel mogelijk op gemeentelijk niveau uitgevoerd.

Enkele opvallende conclusies zijn de volgende:

• De algemene conjunctuurtoestand laat begin 2016 een licht negatieve evolutie optekenen. De verwachte groei van het BBP bedraagt 1,3%.
• In 2015 werden een recordaantal oprichtingen van ondernemingen genoteerd. In Oost-Vlaanderen waren er niet minder dan 11.000 startups.
• Het aantal falingen daalt verder. Het cijfer is het laagste sinds 2006-2007.
• Bedrijven krijgen gemakkelijker toegang tot bankkredieten. Dit wijst er op zijn beurt op dat onze banken vertrouwen hebben in de afbetalingscapaciteit, en dus in de bedrijfseconomische toekomst van de ondernemingen.
• Oost-Vlaanderen blijft de sierteeltprovincie van België, met zowat 40% van de totale teeltoppervlakte. Zo goed als alle azalea’s en bloembollen en –knollen (waaronder de begonia) worden in onze provincie geteeld.
• De sociale economie, initiatieven gericht op de tewerkstelling van kansengroepen, omvat in Oost-Vlaanderen 165 bedrijven en heeft 5.500 voltijdse werknemers.
• De provincie heeft 1,48 miljoen inwoners, een toename met 9% tegenover het begin van de 21ste eeuw.
• Grootste werkgever in onze provincie is de gezondheidszorg (inclusief sociale diensten), met 100.000 actieven, of 17% van het totaal.
• Handel is de sector die de grootste toegevoegde waarde produceert, ongeveer 13% van het provinciale totaal.
• UGent en de 4 hogescholen (Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, LUCA School of Arts en Odisee) hebben samen bijna 72.000 studenten.
• Na drie jaren van daling steeg de trafiek in de Gentse haven opnieuw, tot 26,3 miljoen ton (2015). Voor de Waaslandhaven bedroeg de trafiek in 2014 41,3 miljoen ton.

De publicatie (72 blz) is gratis en kan besteld worden via de gratis infolijn van het provinciebestuur: 0800 94 808, via info@oost-vlaanderen.be of www.oost-vlaanderen.be.

De publicatie is ook te verkrijgen bij het Infopunt Provincie in het PAC ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

De publicatie kan hier gedownload worden.