Vandaag ontvangen 53 Oost-Vlaamse bedrijven het Milieucharter of het ruimere Charter Duurzaam Ondernemen. Hiermee is Oost-Vlaanderen ruim koploper in Vlaanderen dat in totaal 121 laureaten telt. Voka Oost-Vlaanderen reikt het Milieucharter dit jaar reeds voor de eenentwintigste keer uit. Opvallend is dat veel deelnemende bedrijven dit jaar acties hebben opgezet in het kader van een meer duurzame mobiliteit.

Met de uitreiking van het Milieucharter erkent Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen sinds 1997 jaarlijks een aantal ondernemingen die meer inspanningen leveren dan wat strikt wettelijk vereist is inzake milieugerelateerde thema’s. Sinds 2014 is er tevens het Charter Duurzaam Ondernemen (CDO) dat inspanningen honoreert op vlak van o.m. milieu, veiligheid en mensvriendelijk ondernemen. Sinds de lancering van het CDO kregen meer dan 100 Oost-Vlaamse deelnemers het certificaat overhandigd.

Het uitgangspunt is voor beide charters gelijk: ondernemingen engageren zich om extra inspanningen te leveren op het niveau van milieu en/of duurzaamheid. Aan het einde van het actiejaar leggen zij hun realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen. Bij een positieve evaluatie ontvangen ze het CDO of het Milieucharter.

Sinds vorig jaar wordt het Voka CDO uitgerold over heel Vlaanderen én worden de duurzaamheidsacties gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Door de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties te verweven in het Charter Duurzaam Ondernemen is de betekenis van deze erkenning nog toegenomen.

Vele acties maken een groot resultaat

Vanavond reikt Voka Oost-Vlaanderen 53 charters uit in het PAC te Gent: 41 charters ‘Duurzaam Ondernemen’ en 12 ‘Milieucharters’. Sinds de start van het project in 1997 werden in heel Vlaanderen 766 certificaten uitgereikt.

Deelnemers aan de charterprogramma’s kunnen acties opzetten op heel wat domeinen die het milieu en de duurzaamheid raken. Bij de jongste editie valt het groot aantal initiatieven op in relatie tot mobiliteit: fiets-lease programma’s voor werknemers, communicatie rond eco-driving, ontwikkeling van mobiliteitsplannen, acties rond electrische wagens en laadpalen, fietsenstallingen, gespecialiseerde software voor een optimale belading van vrachtwagens,  enz…

Enkele bekende Oost-Vlaamse bedrijven die een certificaat in ontvangst mogen nemen vanavond zijn Eandis (Melle), Farys (Gent), Vandenbussche NV (Aalter), Assa Abloy Entrance Systems (Melle), Volvo Car Gent, Brouwerij Huyghe (Melle) en de Gentse haven North Sea Port.

Een overzicht van alle Oost-Vlaamse laureaten vind je hier: https://www.voka.be/