GENT – De Vlaamse regering en de FIT hebben de jaarcijfers bekend gemaakt van het aantal directe buitenlandse investeringen in Vlaanderen. Oost-Vlaanderen draait mee in de kop van het peloton. 

In 2017 investeerden buitenlandse bedrijven in totaal 2,08 miljard euro in 215 projecten, goed voor 5.377 extra jobs. Buitenlandse investeerders creëerden in 2017 het hoogste aantal jobs in 15 jaar tijd. Dat is een stijging van maar liefst 26,22% ten opzichte van 2016. Vooral het aantal jobs in Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) steeg opvallend. “Dit is uiterst belangrijk”, aldus minister-president Geert Bourgeois die ook verantwoordelijk is voor buitenlandse handel. “Onderzoek en Ontwikkeling is een manier van verankering, zeker in geval van samenwerking met onze onderzoeksinstellingen. Deze Vlaamse regering blijft dan ook resoluut verder investeren in O&O.”

In 2016 kende het aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen een kleine dip door de aanslagen van 22 maart 2016 en geopolitieke omstandigheden. Die dip bleek van korte duur. Vergeleken met 2016 steeg het totale investeringsbedrag in 2017 met 11,41% (van 1,87 naar 2,08 miljard euro). Het aantal nieuwe investeringsprojecten ging omhoog met 8,59% (van 198 naar 215).

32 dossiers

Oost-Vlaanderen wist in 2017 32 dossiers van directe buitenlandse investeringen binnen te halen. Alleen de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen, met respectievelijk 71 en 44 dossiers, deden beter. Een ander criterium heeft betrekking op het aandeel in het totaal aantal buitenlandse investeringen. Daar doet Oost-Vlaanderen het opvallend goed, met een marktaandeel van bijna 15 procent. Alleen Antwerpen (33 procent) deed opnieuw beter.  

Herkomst investeringen

Ongeveer 80% van alle buitenlandse investeringen in Vlaanderen is afkomstig uit 10 landen. Net zoals in de voorbije jaren voeren de VS de top 10 aan. Het aantal nieuwe Amerikaanse projecten herstelde zich van 34 in 2016 tot 46 in 2017: goed voor ongeveer 20% van alle buitenlandse investeringen in Vlaanderen. Nog een trend die zich voortzette in 2017: de buurlanden behoren tot onze grootste investeerders. Nederland, Duitsland en Frankrijk staan respectievelijk op de 2de, 3de en 4de plaats in de ranglijst. Het VK bracht het tot de 8ste plaats. Verder zijn er twee Europese nieuwkomers in de top 10: Zweden op nummer 7 en Italië op nummer 10. De enige andere Europese investeerder in de ranking is Zwitserland op de 9de plaats.