Vanaf 2017 moeten in Oost-Vlaanderen meer dan 2.500 zelfstandige helpers, onder meer actief in nijverheid, handel en vrije beroepen, geen algemene provinciebelasting voor bedrijven meer betalen. “Om niet meer belast te worden, hoeven deze zelfstandige helpers zelf niets te ondernemen. Zij ontvangen vanaf dit jaar automatisch geen belastingdocumenten meer”, kondigt gedeputeerde Alexander Vercamer, onder meer bevoegd voor Financiën, aan.

Onder meer in de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector werken veel zelfstandige helpers. “Zij werden in het oude systeem van de algemene provinciebelasting voor bedrijven gelijkgeschakeld met de zelfstandigen bij wie ze helpen. Dankzij het schrappen van deze belasting zet de provincie deze scheeftrekking recht”, zegt Stijn De Roo, provinciaal secretaris Boerenbond Oost-Vlaanderen. Er zijn verschillende redenen voor deze beslissing. Zo beschouwt de wetgeving helpers niet als ondernemingen, die ingeschreven moeten zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vaak nemen ze het statuut van helper aan om een familielid bij te staan. Anderen hebben uitsluitend het statuut van helper, omdat de zelfstandige zelf nog niet beschikt over voldoende kennis bedrijfsbeheer.

Ook de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) pleit reeds jaren voor een faire taxatie en administratieve vereenvoudiging. “Door de afschaffing van de provinciale bedrijvenbelasting voor zelfstandige helpers wordt een anomalie uit het verleden weggewerkt”, zegt Jos Vermeiren, directeur Unizo Oost-Vlaanderen. “Heel wat zelfstandige helpers stellen immers louter hun getuigschrift bedrijfsbeheer ter beschikking of het betreft familieleden die al dan niet tijdelijk meehelpen in het familiebedrijf.”