De provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal nv en de POM Oost-Vlaanderen vormen het gebied Oude Briel in Baasrode bij Dendermonde en Buggenhout om tot een duurzaam en kwalitatief watergebonden bedrijventerrein. Hierbij gaat veel aandacht naar de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen.

De voorbije jaren werden al een aantal studies uitgevoerd, zoals een ruimtelijk veiligheidsrapport, een milieueffectenrapport en een eerste mobiliteitseffectenrapport om Oude Briel te transformeren tot een watergebonden bedrijventerrein. Momenteel zijn twee studieopdrachten lopende. Een tweede mobiliteitseffectenrapport onderzoekt hoe het bedrijventerrein best kan ontsloten worden naar de N41. Het masterplan Alvat onderzoekt welke soort bedrijvigheid mogelijk is op deze sterk vervuilde site. Dit kan gaan van watergebonden bedrijvigheid tot lokale bedrijvigheid of een mengvorm.

Om zo veel mogelijk partijen bij de opmaak van het masterplan te betrekken, worden twee participatiemomenten georganiseerd. Dan krijgen buren, betrokkenen, bedrijven, ondernemers, sympathisanten de kans om naar elkaar te komen luisteren én vooral om zich te laten horen. In het najaar volgt een openbaar onderzoek voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het watergebonden gedeelte van het bedrijventerrein.