OUDENAARDE – Het gebied op de linkeroever van de Schelde in Oudenaarde is nu nog een grotendeels verlaten plek, maar dat zal niet lang meer duren. Toch niet als het van Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Oudenaarde afhangt. Beide instanties werken samen aan de participatieve opmaak van een masterplan voor de zone.

Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey is de bedrijvigheid op Oudenaarde Linkeroever enorm afgenomen. Positief nieuws komt er van het stedelijk sportcentrum en steenbakkerij Vande Moortel. Beiden liggen in de buurt van het gebied en willen uitbreiden. Om dit alles op elkaar af te stemmen, kiezen Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Oudenaarde ervoor om projectmatig tot een algemeen masterplan met een actieprogramma te komen.

De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling. Dat wil zeggen dat de partners de huidige behoeften willen invullen zonder de behoeften van toekomstige generaties uit het oog te verliezen. In die context wordt de nodige aandacht aan de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied besteed.

Grote betrokkenheid

In het masterplan wordt onderzocht welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn. De denkoefening gebeurt daarbij niet afzonderlijk, maar participatief. Verschillende betrokken partijen, zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties, kunnen hun ideeën en adviezen geven op de eerste participatieronde. Die staat gepland voor maart 2018.