Gedurende twee jaar werkte AZ Sint-Lucas in nauwe samenwerking met de Vlaamse start-up Typework aan een innovatieve app. Die moest de workflow en communicatie in de dialysecentra van het Gentse ziekenhuis verbeteren. Het eindresultaat dat de naam NephroFlow draagt, wordt sinds enkele maanden dagelijks gebruikt. De innovatieve oplossing vervangt de verschillende papieren processen en helpt het team om op een efficiënte manier een kwaliteitsvolle behandeling te bieden.

Op de dienst nierziekten staan ongeveer 60 mensen in voor de zorg van 150 patiënten. Die komen wekelijks drie keer in één van de ziekenhuiscentra voor een behandeling langs. Een vlotte operationele werking en een goede communicatie tussen verpleegkundigen en artsen is in dialysecentra van levensbelang. Tot voor kort werkte het ziekenhuis op de werkvloer met instructies op papier die nadien manueel in een computersysteem werden ingegeven. Met NephroFlow is dat nu voorbij.

De papierloze dialyse is voor AZ Sint-Lucas heel tijdbesparend. Elke verpleegkundige krijgt tijdens de dialysebehandeling de nodige instructies digitaal op een iPad. De historiek en evolutie van vorige behandelingen is mobiel beschikbaar en de vitale parameters worden automatisch uit de dialysetoestellen uitgelezen. Dankzij een centrale server kunnen de nierspecialisten via dashboards de situatie in de verschillende dialysecentra in real-time opvolgen en waar nodig bijsturen. Dr. Valerie Neirynck, nierspecialiste in AZ Sint-Lucas: “We vonden het belangrijk om milieuvriendelijker en dus volledig papierloos te kunnen werken en we wilden de werking van de afdeling efficiënter maken. Met deze nieuwe app verloopt alles veel vlotter. Ook de verpleegkundigen zijn heel tevreden over de werking van de app.”

Nu de processen in de dialysezaal werden geoptimaliseerd, wordt de focus verlegd naar de opvolging en begeleiding van patiënten thuis. De eerste stappen om rond het pakket een scala aan apps en toepassingen te bouwen, zijn reeds gezet. Die moeten van NephroFlow een totaaloplossing voor dialysecentra maken.