Partena Professional en Hudson slaan handen in elkaar

BHullaert3Twee belangrijke HR-experten bundelen hun complementaire diensten in payroll (Partena Professional) en in salarisbenchmarking (Hudson). Door die unieke samenwerking kunnen hun klanten-werkgevers de marktcompetitiviteit van de lonen van talentvolle medewerkers perfect analyseren op basis van kwalitatief hoogwaardige marktvergelijkingstools. Beide partners helpen vervolgens om de resultaten van de benchmark te vertalen in geoptimaliseerde loonpakketten en om een aangepast beloningsbeleid op punt te stellen. De unieke samenwerkingsovereenkomst tussen Hudson en Partena Professional  biedt veel kansen voor beide partners en voor hun klanten.

Meer dan ooit willen Belgische werkgevers  immers een coherent en marktconform loonbeleid op punt stellen door zich te vergelijken met de concurrenten binnen hun sector of de markt. Zo kunnen ze zich als een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever profileren en steeds meer interessante werknemersprofielen aantrekken en behouden. “Ons sociaal secretariaat beschikt weliswaar over functietitels en loongegevens, maar die informatie volstaat niet om functie-inhouden en loonpakketten correct te bepalen en te vergelijken tussen marktsectoren,” stelt Bernard Hullaert, director bij Partena Professional.

“Benchmarking is een afzonderlijke discipline die op wetenschappelijke wijze de jobinhoud inschaalt en de overeenstemmende verloning vergelijkt. Hudson heeft als, hr-consultant en provider van salarisstudies voor de generieke markt en specifieke sectoren, de expertise om correcte marktvergelijkingen te maken,” vult Bert De Greve, Associate Director bij Hudson aan.

Dankzij deze structurele samenwerking helpen Partena Professional en Hudson hun klanten aan kwalitatief goede en betrouwbare marktdata. Nadien kan Partena Professional  helpen om verschillen te overbruggen met aangepaste en budgetvriendelijke loonpakketten. Hudson kan de klanten  verder begeleiden door het uitwerken van een beloningsstrategie, het op punt stellen van beloningssystemen en het uitwerken van een functieclassificatie.

“Als een klant buiten de benchmark zit, kan Partena Professional helpen de kloof te dichten, bijvoorbeeld door een loonoptimalisatie door te voeren die de nettovergoedingen van medewerkers verhoogt zonder meerkost voor de werkgever”, aldus Bernard Hullaert. Zo biedt Partena Professional oplossingen om de resultaten van de benchmarking  op budgetvriendelijke wijze om te zetten naar de praktijk. “Dat kan in een win-winsituatie resulteren: de bedoeling is om de bruto-nettoverhouding te verbeteren. De loonlast voor de werkgever kan verlaagd worden of  het nettoloon van de werknemer kan verhoogd worden. Of een combinatie van beide. De werkgever kan zich zo ook beter wapenen voor de toekomst, talentvolle werknemers fideliseren en nieuwe kandidaten aantrekken.”

Werkgevers die klant zijn bij Partena Professional krijgen een bevoorrechte toegang tot de Hudson-benchmarking voor één of meer functies, voor specifieke functiefamilies  of zelfs voor hun hele personeelsbestand.  Bovendien kunnen ze ook zelf deelnemen aan de Hudson-survey voor de ‘Generieke Salarissurvey’. “Op die manier breidt Hudson de Belgische steekproef verder uit, wat de kwaliteit en representativiteit van de survey nog versterkt. Als tegenprestatie, krijgen deelnemende werkgevers een tariefkorting en ontvangen ze het rapport van het onderzoek”, voegt Bert De Greve toe.

Ook op het vlak van events zullen beide bedrijven hun expertise bundelen. “Hudson en Partena Professional geloven in hoogstaande dienstverlening en dat is wat ons verbindt”, besluit De Greve.