Platform Winwinner verschaft in eerste jaar 100.000 euro kapitaal aan bedrijven

0000000000000000000mbDe winwinlening blijft particulieren en ondernemers kansen bieden om hun geld, dat omwille van de extreem lage rente bij de bank toch niets meer opbrengt, op een slimme manier te investeren, namelijk door het te lenen aan kmo’s.  Ondanks diverse overheidsinspanningen is de winwinlening nog niet altijd echt bekend. Om dat euvel te verhelpen, richtte de Oudenaardse student-ondernemer Matthias Browaeys een jaar geleden WinWinner op.  Het gaat om online platform dat als tussenpersoon fungeert tussen enerzijds de kmo en anderzijds de particulier of de ondernemer die wat spaarcenten wil investeren.

Matthias Browaeys maakt bij de eerste verjaardag van zijn platform graag een balans op. “Er is echt een grote vraag naar winwinleningen”, zegt hij. “Het platform raakte pas echt bekend vanaf nieuwjaar en op een goede negen maanden hebben we een vijftigtal aanvragen binnen gekregen van  kleine en middelgrote ondernemingen die financiering zoeken maar geen investeerder vonden.”

Niet alle aanvragen komen op de site want Winwinner hanteert strenge selectiecriteria om echt tot een kwalitatief platform te komen, zodat investeerders weten dat de bedrijven die van het platform gebruik maken om financiering aan te vragen echt wel de potentie hebben om hun lening netjes terug te betalen. Dat streven naar kwaliteit vertaalt zich ook in het feit dat de site al aan de derde versie toe is én in een samenwerking met Senior Consultants Vlaanderen die aan alle kmo’s die dat wensen een screening aanbieden tegen een kostprijs van slechts 100 euro.

“In totaal zijn drie “matches” voor financiering gevonden”, zegt Matthias Browaeys. “Via ons platform is op die manier voor 100.000 euro kapitaal verschaft.  Dat is meer dan we zelf hadden vooropgezet. Het soort projecten dat de weg naar ons platform vindt, overtreft ook onze verwachtingen. Het mooiste voorbeeld hiervan is de indoor skipiste Aspen Indoor die in Wilrijk zal worden gebouwd.” .

Volgend jaar wil het platform ook sterk focussen op de sociale economie en de zogenaamde ethische ondernemingen extra in de verf zetten.

“Wij hopen zo mee te bouwen aan sterke kmo’s die op een vernieuwende manier ondernemen en zo de Vlaamse economie versterken”, geeft Matthias Browaeys nog aan.  “Naast dat doel wil ik ook graag een voorbeeld zijn voor alle student-ondernemers die een hart hebben voor ondernemerschap en op die manier hun eigen job creëren en daarnaast ook voor tewerkstelling zorgen.  Daarom heb ik mij voorgenomen om me dit academiejaar nog meer in te zetten om Student Ghentrepreneur nog aantrekkelijker te maken voor student-ondernemers.”