GENT – ABO-Group, een geheel van ingenieurs- en testingondernemingen met hoofdzetel in Gent, deels in handen van Ideplus, de vastgoedvennootschap van oprichter Frank De Palmenaer. Die kocht de andere aandeelhouder, Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), uit de groep om de werking te bevorderen.

PMV verkoopt 383.890 aandelen aan Ideplus, de vennootschap van Frank De Palmenaer, voor een prijs van 2,63 euro per aandeel. Het gaat om alle aandelen van PMV binnen de ABO-Group. Op die manier zal ABO niet langer, rechtstreeks of onrechtstreeks, gefinancierd zijn door de Vlaamse overheid of één van haar filialen, want PMV behoort daartoe.

Volledige onafhankelijkheid

In het verleden diende ABO telkens een afwijking bij de bevoegde minister aan te vragen wanneer de groep wilde meedingen bij aanbestedingen van de Vlaamse overheid, ook al was de participatie van PMV kleiner dan de 5 procent statutaire meldingsdrempel. Een bodemdeskundige dient volgens de Vlaamse wetgeving immers onafhankelijk te zijn van zijn opdrachtgever. Die administratieve rompslomp is nu achter de rug.

“Het betekende niet enkel een zware administratieve inspanning, maar bracht ook controlekosten met zich mee. Dit alles is nu voorbij, waardoor we onze bodemonderzoeken in Vlaanderen opnieuw efficiënter kunnen uitvoeren”, zegt Frank De Palmenaer.