Pop-ups met resultaten brede analyse detailhandel starten in Gent

001zondagDe jongste weken klonken luide alarmberichten uit de detailhandel. Naar aanleiding van het faillissement van de kledingwinkels van Mexx klonken diverse stemmen die erop wezen dat we wellicht nog meer onheil mogen verwachten in de winkelkstrateen. Tegelijk zijn retailers toch ook in toenemende mate bezig met de toekomst.

Ook de Vlaamse overheid draagt daar haar steentje toe bij.  De vijf Vlaamse provincies voerden de voorbije twee jaar een brede analyse en studie van de detailhandel uit in hun 308 gemeenten. De studie kadert in het EFRO-project Kennisnetwerk Detailhandel, een samenwerking tussen de provinciebesturen en het Agentschap Ondernemen.

De resultaten van dit onderzoek worden voorgesteld in een roadshow. In januari 2015 wordt in elke provincie een pop-up georganiseerd waarin gastsprekers en een panel een specifiek thema belichten. Ook de provinciale beleidsvisie inzake detailhandel wordt er toegelicht.

De aftrap van de roadshow wordt gegeven in Gent op dinsdag 13 januari 2015.  Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor economie en ruimte, zal er de pop-up events detailhandel van de vijf provincies voorstellen en Willem de Laat, senior consultant van Idea Consult zal de resultaten van het onderzoek bekend maken voor de provincie Oost-Vlaanderen.  Retailprofessor Gino Van Ossel zal het van zijn kant hebben over koopavonden en winkelzondagen, terwijl Stanny Vaes en Ann Ieven van Comeos het initiatief “Sunday Shopday” zullen toelichten. Aansluitend volgt ook nog een panelgesprek.