Pridiktiv krijgt door subsidie van Vlaio nieuwe boost

header_pridiktivHet Gentse Pridiktiv, dat begin 2015 is opgericht,  brengt operationele en administratieve taken van verpleegpersoneel samen op één mobiel serviceplatform. Het bedrijf wil de drie grote problemen aanpakken waar de zorgsector vandaag mee kampt: het gebrek aan actuele patiënteninformatie op de werkvloer, het gebrek aan tijd om nieuwe collega’s op te leiden en de zeer zware last die op de zorgverstrekkers weegt om aan administratieve taken te vervullen.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio, vroeger IWT) heeft nu bekend gemaakt dat het aan Pridiktiv een innovatiesubsidie toekent van 196.000 euro.  De Vlaamse subsidie dient om de artificiële intelligentie achter het platform verder uit te bouwen. De financiële injectie levert de startup de nodige middelen om samen met zorgpartner Senior Living Group een pilootproject rond artificiële intelligentie op te zetten.

Pridiktiv werkt binnen zijn platform aan een toepassing om zorgpersoneel tijdig te verwittigen bij incidenten bij patiënten, om zo nog meer zorgkwaliteit te kunnen aanbieden.

“We zijn met Pridiktiv gestart na een grootschalige bevraging in de zorgsector”, zegt CEO Jeroen De Backer. “Die bracht  de problemen waar zorgverstrekkers mee worstelen duidelijk in kaart en ons mobiel platform is daarop een antwoord. Vandaag houden zorginstellingen heel wat data bij, van gezondheidsmetingen, taken en medicatieplannen tot omgevingsfactoren van de patiënt. Pridiktiv zorgt ervoor dat al deze data digitaal verzameld en gevisualiseerd kunnen worden op een eenvoudig en overzichtelijk platform. Maar met die data kunnen we nog veel meer doen. Zo kunnen we door het analyseren van een medische geschiedenis, biometrische data en omgevingsfactoren, problemen bij patiënten vroegtijdig opsporen. De subsidie van Vlaio stelt ons in staat om algoritmes te gaan uitwerken die van meerwaarde zijn, zowel voor de patiënten, als voor het zorgpersoneel en de zorginstelling.”

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen onderstreept dat Pridiktiv over een sterk team beschikt en over de nodige competenties om dit project tot een goed einde te brengen.”

Jeroen De Backer geeft ook nog mee dat Pridiktiv deel uitmaakt van de start-up community Start it @kbc, die innovatief en schaalbaar ondernemerschap ondersteunt en ondersteund wordt door  Microsoft Innovation Center en het Caring Entrepreneurship Fund. “Maar om onze expansie extra wind in de zeilen te geven, zijn we nog op zoek naar extra investeerders.”