GENT – Het Europese investeringsfonds Interreg, bedoeld om samenwerking te bevorderen langs de landsgrenzen, keurde zopas een project goed waarbij de provincie Oost-Vlaanderen betrokken is samen met een Nederlandse partner. Het dossier kreeg de naam DOEN mee en rekent met een totaalbudget van net geen 3 miljoen euro, waarvan de helft subsidiesteun uit Europa. DOEN zoemt in op ambitieuze energietoepassingen.

Om wezenlijke stappen te zetten naar een koolstofarme economie moeten de nodige elementen aanwezig zijn om een circulaire economie mogelijk te maken. Daarom is een duidelijk overzicht van vraag en aanbod van energie zoals biomassa, gas, elektriciteit en warmte noodzakelijk, evenals het structureel koppelen van geïnteresseerde partijen. Er zijn momenteel weinig of geen spelers in de grensregio die zowel kennis als expertise combineren met effectieve ondersteuning. Daarnaast zien private bedrijven niet ten volle de economische haalbaarheid in van het uitwisselen van energiestromen.

DOEN wil daarom een methode uitwerken en testen die zowel economische criteria als maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden in rekening brengt. Dit zal als een openbare dienstverlening ingezet worden om mee het aantal duurzame uitwisselingsprojecten te versnellen, te verhogen en te verbeteren. DOEN ontwikkelt enerzijds een draaiboek en toolbox zodat energiemakelaars ermee concreet en gestructureerd aan de slag kunnen. Anderzijds zal het project via infosessies bedrijven aanspreken die niet betrokken zijn bij de cases maar wel geïnformeerd willen worden over de opportuniteit tot uitwisseling.

Uitwisseling

DOEN onderzoekt volledig nieuwe pistes zoals een uitwisseling tussen Arcelor Mittal en kernen van de gemeenten Zelzate en Terneuzen. Ondanks de nabijheid van de havenindustrie wordt restwarmte niet gekoppeld naar nabijgelegen dorpskernen. DOEN wil de vraagzijde in kaart brengen en onderzoekt welke impact een uitbreiding van het warmtenet tot Terneuzen zou hebben. Er wordt tevens ingezet op andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld met De Wildert in Dongen (NL). Op de Wildert bevindt zich glasfabriek Ardagh Glas en één van de grootste bottelarijen van Europa van Coca-Cola. Zo zou een vergistingsinstallatie een deel van het gasverbruik van Ardagh kunnen vergroenen waarbij de restwarmte van de glasfabriek gebruikt kan worden om Coca-Cola en de vergister van warmte te voorzien.