Provincie Oost-Vlaanderen zet met de lancering van het boek Detailhandel in uw gemeente: Inspiratieboek nog meer in op een coherent detailhandelsbeleid. Met het boek zet het provinciebestuur steden, gemeenten en lokale handels- en middenstandsverenigingen aan tot actie. “Detailhandel is volop in beweging. Net daarom moeten we het beleid voortdurend bijsturen en aangepaste acties ontwikkelen”, zegt gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor kmo en middenstand.

Detailhandel is een dynamische en belangrijke sector voor de provincie. Ze levert een jaarlijkse omzet van 8,9 miljoen euro op, telt 30.000 werknemers en 21.400 zelfstandige winkeliers en helpers. “En niet in het minst draagt de detailhandel bij tot de leefbaarheid van de kernen van steden en gemeenten en tot het sociale weefsel in het algemeen”, zegt Astrid Vliebergh, directeur van de dienst Economie. “8% van de 28.300 verkooppunten in onze provincie staat leeg. Hiermee scoort de provincie Oost-Vlaanderen dan wel beter dan het Vlaamse gemiddelde, maar we voelen aan dat we de detailhandel moeten blijven stimuleren.”

Detailhandel in uw gemeente: Inspiratieboek omvat niet alleen een overzicht van de provinciale dienstverlening, maar ook vernieuwende acties op het vlak van detailhandel. “Ik noem het boek eerder een handboek”, legt gedeputeerde Jozef Dauwe uit. “Het is de bedoeling dat men deze publicatie regelmatig ter hand neemt, inkijkt en geprikkeld wordt door de vernieuwende initiatieven op het vlak van detailhandel.”