Op de provincieraad is beslist dat Provincie Oost-Vlaanderen aandeelhouder van het Havenbedrijf Gent wordt. Het telt daarvoor 13 miljoen euro neer. Tot nu was de provincie waarnemer in de raad van bestuur. Voortaan zal ze volwaardig stemgerechtigd lid zijn. De provincie zal dus formeel deel uitmaken van het havenbestuur en mee het beleid van de haven van Gent bepalen.

Het Havenbedrijf werd op 1 januari 2014 een nv van publiek recht met de stad Gent als enige aandeelhouder. De gemeentebesturen van Evergem en Zelzate traden in november vorig jaar toe. Met de nauwere betrokkenheid van Provincie Oost-Vlaanderen zet het Havenbedrijf Gent een nieuwe stap voorwaarts. Het nieuwe aandeelhouderschap betekent niet alleen een extra impuls voor de verdere economische ontwikkeling van de provincie en kapitaalsverhoging op zich. Ook voor de financiële bijdrage van het Havenbedrijf Gent voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen draagt het een belangrijk steentje bij.

Eén van deze dagen komt bovendien duidelijkheid over de lopende fusieverkenning tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports, dat de havengebieden van Vlissingen, Terneuzen en Borsele beheert. De verkenning is voor beide bedrijven een logisch gevolg van de reeds bestaande intense samenwerking, de ligging, de vergelijkbare omvang van de havengebieden en de strategische overlapping. Als het tot een effectieve fusie komt, zal de provincie dus ook van het nieuwe, grensoverschrijdende Havenbedrijf deel uitmaken.