Het eerste kwartaal van 2017 is voor de Gentse haven meteen met voorsprong het beste kwartaal ooit. Met een totale goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart van bijna 14 miljoen ton noteerde Gent haast 10% meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, of een stijging van 1,2 miljoen ton. “Het Havenbedrijf Gent ziet hiermee de goederenoverslag verder gaan op het elan van 2016 dat het beste jaar ooit was”, zegt Daan Schalck, ceo Haven van Gent.

In het eerste kwartaal ontving de Gentse haven in totaal 775 zeeschapen, 8% meer dan in dezelfde periode in 2016. Ook bij de binnenvaart werd er een stijging van het aantal schepen gerealiseerd: 3.680, een stijging van ruim 4%. “Het laatste kwartaal van 2016 mocht dan wel het record van beste ooit inzake zeevaart gebroken hebben, het eerste kwartaal van 2017 doet dat opnieuw”, aldus Daan Schalck.

In het eerste kwartaal gaat de goederenoverslag via zeevaart met een totaal van 8,2 miljoen ton er maar liefst een vijfde op vooruit in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Bij de goederenoverslag via zeevaart behoren ijzererts, steenkool, schroot, raapzaad en droge meststoffen tot de stijgers. Petroleumproducten gaan erop achteruit.

De binnenvaart komt op 5,6 miljoen ton goederenoverslag. Dit is een daling van 160.000 ton of 2,7% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Er is minder overslag van ijzererts, terwijl mais, tarwe, ruwe mineralen en bouwmaterialen het dan weer zeer goed doen. De overslag van containers via binnenvaart stijgt met 20%, goed voor het derde beste kwartaal ooit. Het verder ontwikkelen van nieuwe binnenvaartverbindingen op Lille, Rotterdam, Zeeland Seaports en Antwerpen vormt de basis van dit succes.