0001laarneDe berichten over de betere gang van zaken in de Europese economie ten spijt blijven diverse bedrijven het bijzonder moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. De fiscale druk, de strakke reglementering en het feit dat klanten en leveranciers ook niet bepaald de meest rooskleurige tijden beleven blijven aanleiding geven tot grote moeilijkheden. De meest kwetsbare sectoren blijven de bouw, de retail en de horeca.

Afgelopen week zagen opnieuw 33 Oost-Vlaamse bedrijven zich verplicht om de boeken neer te leggen. Daaronder een relatief bekend restaurant uit Laarne en een elektrohandel uit Aalst. Een blijkbaar erg moeilijk pijnpunt is dat ondernemers die het moeilijk hebben veel te lang wachten om hulp te zoeken. Die is nochtans via diverse kanalen te vinden.

Ondernemers in moeilijkheden kunnen bijvoorbeeld terecht bij UNIZO Ondernemershorizon, met de steun van de Vlaamse Overheid. Ze kunnen er instappen in een individueel begeleidingstraject dat leidt tot een herstelplan voor het bedrijf. Maar ook wie geen individueel traject wil volgen, kan bij UNIZO terecht voor heel wat praktische tips en adviezen om op eigen houtje het bedrijf stap voor stap weer op de juiste koers te krijgen. Het belangrijkste doel van Ondernemershorizon is om een faillissement te vermijden. Ook Dyzo (www.dyzo.be) begeleidt ondernemers in moeilijkheden. Daarnaast ondersteunen zij ook ondernemers na een faillissement. Een gedetailleerd overzicht van de failliete bedrijven vindt u op www.madeinoostvlaanderen.be/falingen.