Risicobeheer is crucialer dan ooit: zes essentiële stappen

0000000000risicOndernemen is onlosmakelijk verbonden met risico’s nemen. En risicobeheer is in deze tijden van onverwachte “zwarte zwanen” meer dan ooit van cruciaal belang.
We zetten daarom een aantal essentiële stappen van efficiënt risicobeheer op een rijtje.

 

Identificeren.  Wie er goed begint over na te denken ziet dat tal van risico’s een bedreiging kunnen vormen, gaande van valutarisico’s, tot kredietrisico’s en reputatierisico’s. Daarom is het van groot belang te kijken welke risico’s voor uw organisatie het belangrijkst zijn. Is uw bedrijf bestendig tegen prijsschommelingen op de markt? Of bent u te afhankelijk van het voortbestaan van één grote leverancier of klant? De sector waarin u actief bent, speelt een belangrijke rol. Voor techbedrijven is het verouderen van technologie het grootste risico dat hen structureel het meeste marktaandeel en geld kan kosten. Het voorbeeld van Nokia is afdoende bekend. 15 jaar geleden had iedereen zo’n telefoon, maar de strijd om de smartphones heeft het Finse bedrijf toch verloren.

Kwantificeren

Na de identificatie van de risico’s is ook het meten ervan een belangrijke stap. Zo is de economische situatie voor tal van bedrijven bepalend of ze al dan niet veel zullen verkopen. Een voorspellend model, gebaseerd op historische economische en financiële data, geeft fabrikanten een duidelijk idee van het het effect van een economische terugval op de bedrijfsresultaten.

Permanent evalueren

Een bedrijf en de markt waarin het zich beweegt staan nooit stil. Ondernemingen moeten niet enkel rekening houden met disrupties en ontwrichtingen maar ook met geleidelijke veranderingen. Als een speelgoedfabrikant als Lego besluit om te gaan experimenteren met eigen winkels, is dat voor speelgoedwinkels alvast een sein om alert te zijn.  Permanent een vinger aan de pols houden van veranderingen is voor efficiënt risicobeheer een must.

Correlatie beklijken 

Omdat een ongeluk nooit alleen komt, is het onontbeerlijk om ook oog te hebben voor de mogelijke correlatie tussen risico’s. Operationele risico’s als fraude kunnen ook leiden tot juridische risico’s of reputatieschade. Slechte arbeidsomstandigheden bij uw leveranciers kunnen ook uw bedrijf in een slecht daglicht stellen.

Optimaal evenwicht zoeken

Risico’s beheersen staat ook gelijk met onzekerheden wegnemen. Hoe beter u daarin slaagt, hoe beter u ingedekt bent. Duidelijke contracten en overeenkomsten, bijvoorbeeld over de munten waarmee wordt gewerkt in de internationale handel, zijn dan ook een noodzaak.  Maar een groot risico is ook dat uw bedrijf te weinig risico’s neemt. Angst is een slechte raadgever die de groei in de weg kan staan.  Het is met andere woorden van groot belang om te streven naar evenwicht en om dus ook bewuste risico’s te durven nemen.

Investeren in risicomanagement

Uw bedrijf blootstellen aan te grote risico’s kan enorm veel geld kosten. Daarom is investeren in de juiste expertise en tools om risico’s goed te beheren een noodzaak.  Vliegtuigmaatschappijen die last hebben van prijsvechters hadden door meer te investeren in risicobeheer misschien die concurrenten beter zien aankomen.  Te rade gaan bij specialisten zoals financiële dienstverlener Vandelanotte, die in Oost-Vlaanderen kantoren heeft in Zele, Aalst en Deinze is dan ook aangewezen.
(Bron: financieel-management.nl)