GENT – CVBA Skilliant, met de merken SBM en Escala, is de nieuwe aandeelhouder van Portilog. Dat is het vormingscentrum voor bedrijven uit de haven- en logistieke sector. Het Gentse SBM versterkt zo zijn rol als grote speler in de opleidingswereld.

Portilog en SBM begonnen vorig jaar al samen te werken om wederzijds een aantal opleidingen te promoten. De snel evoluerende digitalisering vraagt echter investeringen in infrastructuur en kennis die een relatief kleine organisatie als Portilog niet alleen kan dragen. SBM, langs de andere kant, realiseert met een 50-tal medewerkers in eigen dienst en meer dan 1.500 freelance lesgevers een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro. De overdracht van de aandelen leek voor beide partijen dan ook de juiste keuze.

“Met deze samenwerking willen we beter inspelen op de opleidingsbehoeften van onze huidige en toekomstige klanten in en buiten de haven. Deze klanten bevinden zich niet langer exclusief in de havens van Antwerpen en Zeebrugge maar zijn actief op verschillende locaties binnen en buiten Vlaanderen”, zegt Geert De Wilde, uittredend voorzitter van Portilog en bestuurder binnen de nieuwe aandeelhoudersstructuur.

Elkaar versterken

“Wij zijn qua productaanbod zeer aanvullend. De kennis en expertise die binnen Portilog opgebouwd werd, kan door SBM aangeboden worden aan logistieke operatoren die buiten het traditionele klantenbestand van Portilog vallen”, zegt Johan De Neve, afgevaardigd bestuurder Skilliant CVBA en voorzitter CVBA Portilog. “Portilog kan binnen SBM knowhow verwerven om zijn opleidingsportfolio gevoelig uit te breiden.”

Portilog blijft het opleidingscentrum voor bedrijven met een havengebonden of logistieke acitivteit. Ook de naam blijft behouden.