SINT-NIKLAAS – Selma.ai krijgt een stevig duwtje in de rug. Die komt er enerzijds via Business Angels Vlaanderen en anderzijds via Schoenen Torfs uit Sint-Niklaas. Beiden verrijken ze de Antwerpse onderneming met raad, ervaring en kapitaal.

Selma.ai krijgt nieuwe fondsen in de vorm van een totale investering van 400.000 euro. Het leeuwendeel is afkomstig van Schoenen Torfs, een bestaande klant van het bedrijf. Het verse kapitaal wordt aangewend om nieuwe medewerkers te rekruteren voor onderzoek en productontwikkeling. Ook komt er zo meer ruimte om te prospecteren, pilootprojecten uit te voeren en om hun B2C-tool te verfijnen.

Die tool is een soort van virtuele en intelligente datawetenschapper die het werk van de marketeer verlicht. Selma analyseert datastromen en smeedt ze om tot bruikbare marketingintelligentie. Op die manier leert het systeem nieuwe en efficiëntere manieren kennen om de markt van de gebruiker in kaart te brengen en campagnes te ondersteunen.

Ervaren zakenlui

“Bij Torfs gebruiken we Selma om de brug te slaan tussen gegevens en marketingacties. Wij zijn er van overtuigd dat onze investering in deze technologie ons een intelligentere doelgerichte marketing oplevert en aldus een betere relatie met onze klanten”, zegt Stijn De Knop, coo van Schoenen Torfs die nu in de Raad van Bestuur van Selma.ai wordt afgevaardigd.

Daarnaast stapt ook Business Angel Jean-Marie Vliegen in als investeerder en lid van de Raad van Bestuur en wordt Bert Baeck, vorig jaar nog Jonge Ondernemer van het Jaar, onafhankelijk voorzitter. De instap van deze ervaren zakenlui moet Selma.ai in staat stellen om haar uniek product te perfectioneren en naar nieuwe en grotere markten te brengen.