Sinds begin deze maand meer dan 60 Oost-Vlaamse nieuwe bedrijven gestart

ondernemers%20handshakeVorig jaar startten 81.107 ondernemers een zaak. Dat zijn er ruim 3.600 meer dan in 2013, ofwel een stijging van 4,7 procent. Dat blijkt uit de Startersatlas 2015, de jaarlijkse publicatie van UNIZO, Graydon en UCM. UNIZO noemt de cijfers “goed nieuws voor het ondernemerschap”. “Het stijgend aantal starters lijkt erop te wijzen dat de economie zich wat herstelt”, zegt UNIZOtopman Karel Van Eetvelt. De ondernemersorganisatie waarschuwt evenwel voor al te veel optimisme. De cijfers voor het eerste kwartaal van 2015 geven aan dat we wellicht op een status quo zullen eindigen ten opzichte van de situatie vorig jaar. De stijging van het starters vorig jaar is vooral toe te schrijven aan de sterke stijging in Vlaanderen. In Wallonië gaat het aantal starters er op achteruit. Tegelijk presteert België globaal genomen zwak qua starterspercentage, de verhouding starters tot het totaal aantal ondernemingen (studie Europese Commissie 2015). We bengelen achteraan ten opzichte van de andere Europese landen. Dat wijst op een ongunstig ondernemersklimaat voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en natuurlijke expansie. UNIZO blijft dus hameren op een gunstig ondernemersklimaat. De ondernemersorganisatie wijst op een aantal noodzakelijke maatregelen. Zo moet de toegang tot financiering voor startende ondernemers beter. Uit recent UNIZO-onderzoek (i.s.m. de UAntwerpen) blijkt dat 16 % van de ondernemers in het algemeen en 66 % van de starters (in het bijzonder) te maken krijgt met een gedeeltelijke of volledige kredietweigering. Daarnaast moeten alle overheden blijven inzetten op administratieve vereenvoudiging. Het aantal reglementeringen, de vele paperassen en de vergunningsvoorwaarden zijn voor kandidaat-ondernemers een struikelblok. Ten slotte is het sociaal statuut van zelfstandigen nog voor verbetering vatbaar. Nog al te vaak weerhoudt het beperktere sociaal statuut mensen om te starten als zelfstandige ondernemer. UNIZO en Graydon stelden de Startersatlas 2015 op 8 mei voor op de UNIZO Startersweek.

De BVBA blijft afgetekend de belangrijkste vennootschapsvorm met een aandeel van 18,4%. Dit is een status quo ten opzichte van 2013. Het gewicht van de BVBA als belangrijkste vennootschapsvorm is wel afgenomen in vergelijking met 2008 toen BVBA’s voor een kwart van de totale starterspopulatie instonden. Samen met de eenmanszaak vertegenwoordigt de BVBA een aandeel van 80,1% van de totale bedrijvenpopulatie.

Vorig jaar startten ruim 30.000 starters in de dienstensector, ofwel 37% van het totaal aantal starters. De tweede grootste sector op het niveau van de hoofdgroepen zijn de vrije beroepen. Zij hebben een aandeel van 15,8% in het totaal aantal starters in 2014 met in totaal 12.778 starters. De bouwsector volgt met een aandeel van 10,5% of 8.496 starters en de detailhandel met een aandeel van 9,4% of 7.622 starters. Als we het aantal starters per individuele nacecode vergelijken, stellen we vast dat de adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering opnieuw de ranglijst aanvoeren met in totaal 3.612 starters. Op de tweede plaats komen dit jaar de verpleegkundige activiteiten met in totaal 1.930 starters. Op de derde plaats staan de ambulante revalidatietechnieken met 1.887 starters. De top 5 wordt vervolledigd met de sector overige detailhandel (1.709 starters) en activiteiten van advocaten (1.642 starters).

Met 12.952 nieuw opgestarte ondernemingen (16% van de totale starterspopulatie) gaat de provincie Antwerpen de andere provincies ruim vooraf. Op de tweede plaats volgt Brussel met 11.205 nieuw gestarte ondernemingen of een aandeel van 13,8%. Oost-Vlaanderen komt op een derde plaats met 9.800 starters (12%).  Ondertussen blijft de provincie wel getuigen van veel ondernemingsgeest. Sinds begin deze maand zijn in Oost-Vlaanderen een zestigtal nieuwe bedrijven opgericht. Een gedetailleerd overzicht vindt u op www.madeinoostvlaanderen.be/starters.