Nu de vroegere Electrabel-centrale van Ruien nabij Oudenaarde volledig tegen de grond ligt, blijft de vraag wat er met de site staat te gebeuren in de toekomst. Daar wordt in brede kring over nagedacht en gespeculeerd, zowel op beleidsniveau als op het niveau van de burgers of de bedrijven. Iedereen is het er alvast over eens dat de sloop ook een impuls moet geven aan nieuwe activiteiten in de regio, zodat er een duurzame toekomst kan gegarandeerd worden.

Het is een publiek geheim dat de regio tussen de E17 en de Schelde ter hoogte van Anzegem, Avelgem en Zwevegem kreunt onder het verkeer naar het hinterland. Een nieuw en grondig mobiliteitsplan dringt zich alvast op. De nieuwe industriële ontwikkeling van de site van de oude centrale in Ruien zal ongeveer 50 hectare groot zal zijn. Dat dreigt heel wat heen en weer transport met zich mee te brengen. De partij Groen vindt alvast dat er maximaal moet ingezet worden op het verhogen van de leefbaarheid en veiligheid en op het beperken van (zwaar) verkeer in de dorpen/gemeenten in het Interfluvium (Anzegem, Avelgem en Zwevegem).

Over de partijgrenzen heen lijkt men het er ook over eens te zijn dat, gezien de nabijheid van de Schelde, de nieuwe industriële ontwikkeling op de site van de centrale best gefocust wordt op watergebonden activiteiten. De bal ligt alvast in handen van de Vlaamse overheid in overleg met de lokale besturen.