Sofie Vandelannoote wordt algemeen directeur Veneco

00000000000000000000000000000000000000sfvdlVeneco, de dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling Oost-Vlaanderen, die opereert vanuit Desetelbergen krijgt  met Sofie Vandelannoote (1974, socioloog) een nieuwe directeur. Zij zal Karel Debaere opvolgen.

De Raad van Bestuur heeft op 17 december 2015 beslist om Sofie Vandelannoote aan te stellen als nieuwe directeur. Ze heeft zich ondertussen  samen met Karel Debaere ingewerkt in de projecten en haar netwerk voort uitgebouwd.

In haar carrière heeft ze gewerkt aan een reeks sociale en ruimtelijke projecten voor de KULeuven, de Provincie West-Vlaanderen, het Stedenbeleid, de Vlaams bouwmeester en architectenbureau BURO II & ARCHI+I. Haar werkveld lag steeds op het raakvlak van architectuur en ruimtelijke projecten, communicatie en participatie, organisatie en procesbegeleiding. Door de veelheid aan actoren waarmee ze samenwerkte, heeft ze zowel kennis van de private als publieke sector.

Over haar nieuwe rol bij Veneco: “Wat mij bijzonder boeit, is de combinatie van het kunnen uitzetten van een aantal strategische lijnen, een visie zodat iedereen weet waar we naartoe willen, en daar ook daadwerkelijk uitvoering aan geven.”

Veneco wil de band met de gemeenten en vormen van intergemeentelijke samenwerking versterken. Bestaande activiteitsvelden zullen verbreed en aangevuld worden met nieuwe maatschappelijke noden zoals energie en duurzaamheid.

“Ik zie de rol van Veneco als begeleider en ondersteuner van de gemeenten zodat ze sterk genoeg staan om zelf keuzes te maken. Niet laten sturen, maar zelf aansturen vanuit de gemeenten. De rol van Veneco is om suggesties te verzamelen en te verwerken, ze operationeel te maken en te faciliteren.”

Veneco trekt verder de kaart van de streekwerking: “Ik denk dat we moeten zoeken naar ambitieuze, gezamenlijke projecten die sterk motiverend werken voor de verschillende regio’s. Ik geloof ook heel erg in het bovenlokaal niveau, ik heb in de praktijk -in de Westhoek- ondervonden hoe relevant een streekwerking kan zijn.”