SoleWay: de wiki van de indoornavigatie

801001472437UGent-wetenschappers hebben SoleWay ontwikkeld, een applicatie voor indoornavigatie in openbare gebouwen. Ze roepen iedereen op om zoveel mogelijk routes in te geven opdat SoleWay kan uitgroeien tot de wiki van de indoornavigatie.

“Vandaag geraak je met een gps vlot tot aan de ingang van elk gebouw, maar eens je binnen bent is het vaak zoeken naar de juiste bestemming”, geeft professor Nico Van de Weghe (foto) van de onderzoeksgroep CartoGIS uit de vakgroep geografie aan. “SoleWay – wat staat voor the sole solution to find your way indoors – wil hierin verandering brengen! Iedereen kan via de website van SoleWay routes ingeven in openbare gebouwen opdat ook anderen hier vlot hun weg kunnen vinden.”

Het uiteindelijke doel van SoleWay is een app te hebben die wereldwijd kan worden gebruikt voor indoornavigatie.

“We hebben momenteel 1.200 routes in de UGent-gebouwen gecreëerd. Tegen het begin van het nieuwe academiejaar voorzien we voor de studenten routes naar alle leslokalen van de UGent. We willen ook andere universiteiten in kaart brengen, maar bijvoorbeeld ook shoppingcenters en andere grote complexen. Allemaal hebben die er belang bij dat mensen er gemakkelijk hun weg vinden. Zelfs op festivals zou SoleWay een hele hulp kunnen zijn.”

Opvalland is ook dat het om een crowdsourcingproject gaat waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen. “Mensen kunnen een bestaande routebeschrijving verbeteren en de beste routebeschrijvingen ‘liken’. Dit is net zoals Wikipedia is opgebouwd: mensen corrigeren elkaar, en het resultaat is even betrouwbaar als de Encyclopaedia Britannica”, besluit Nico Van de Weghe.