Spin-off van UGent wil managers ondersteunen

0000000000038aebd1The VIGOR Unit, een nieuwe spin-off van de Universiteit Gent, wil bedrijfsleiders en beleidsmakers aan de hand van wetenschappelijke inzichten en data helpen bij het nemen van effectieve beslissingen.

De focus van de oprichters, gedragswetenschappers Cédric Velghe en professor Frederik Anseel, ligt op het managen van mensen. Hun advies baseren ze op de huidige stand van zaken in de wetenschap of op eigen veldonderzoek op maat van bedrijven. Daarnaast besteden dienstverleners hun R&D uit aan The VIGOR Unit die voor hen nieuwe managementtools ontwikkelt, zoals een psychologische test of een app.

Te veel informatie en te weinig tijd verhinderen managers vaak om grondig kennis in te zamelen vooraleer belangrijke beslissingen te nemen. Bovendien varieert de betrouwbaarheid van de beschikbare informatie heel sterk of is ze erg vaktechnisch. The VIGOR Unit is gespecialiseerd in het snel en systematisch analyseren en toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties en data.

Met evidence-based consultancy wil The VIGOR Unit ondernemingen en overheden helpen om de beste oplossingen te identificeren. Inzicht in wat werkt en wat niet roept zo zinloze investeringen een halt toe. Een stevig gedocumenteerde beslissing moet stakeholders bovendien makkelijker overtuigen.

AG Insurance is een van de eerste grote Belgische ondernemingen die potentieel ziet in de aanpak van deze nieuwe Gentse start-up. “Via een samenwerking met The VIGOR Unit willen we onze kennis rond de psychische gezondheid van werknemers verder uitbouwen om zo onze dienstverlening te optimaliseren,” aldus Benoit Halbart, Director Marketing & Communication bij AG Insurance.

The VIGOR Unit voelt dat er niet enkel nood is aan onderbouwd advies. Ook aan managementtools stellen gebruikers steeds hogere eisen. “Onze klanten zoeken een instrument om het innovatiepotentieel van hun medewerkers in kaart te brengen. We deden een beroep op de onderzoeksgroep van professor Anseel, want we wilden een objectieve test, geen zelfbeoordelingsformulier,” zegt Jef Vandenberghe, Managing Partner bij CREAX. INNDUCE.me, een spin-off van CREAX, introduceert deze online tool momenteel op de markt.

The VIGOR Unit speelt in op de opkomst  van een ‘evidence-based’ aanpak, zoals we deze kennen in de geneeskunde. “Managers vertrouwen nog te vaak op hun buikgevoel, managementhypes, mythes of guru’s. The VIGOR Unit wil hen wijzen op wat écht werkt,” stelt Fredrik Anseel.