Sports ID Marathon is Belgische primeur

sportsidmarathonHet Gentste GUSB vormt op 24 en 25 april 2015 het decor voor de ‘Sports ID marathon’. Tijdens die 24 uur durende marathon proberen teams een creatieve oplossing uit te werken voor innovatie-uitdagingen uit de sport- en revalidatiesector. Het UGent-valorisatieconsortium ‘Victoris’ werkt hiervoor samen met het student-ondernemersprogramma ‘Student Ghentrepreneur’.

Organisaties, bedrijven en jonge starters uit de sport- en revalidatiesector kunnen hun uitdagingen in verband met innovatie kenbaar maken aan de organisatoren van de Sports ID Marathon. De deelnemers engageren zich voor één bepaalde uitdaging of ‘challenge’, en vormen zo teams die onder leiding van professionele ‘facilitators’ tot creatieve concepten trachten te komen, en dit op slechts 24 uren tijd. De resultaten van de ‘challenges’ worden voorgelegd aan een panel van experts en ervaringsdeskundigen op vlak van sportinnovatie. Enkele weken na het evenement nodigen de organisatoren elk team uit voor een follow-up meeting. Daar worden de concrete stappen gedefinieerd in functie van de verdere ontwikkeling van de nieuw bedachte producten en diensten.

Dit unieke concept beoogt Gent verder op de kaart te zetten als stad van sport en innovatie.  De organisatoren willen van de ‘Sports ID Marathon’ een jaarlijks terugkerend evenement maken en hopen dat dit op termijn ook jobs zal opleveren.

“De ‘Sports ID marathon’ is gericht op iedereen met een passie voor sport, innovatie en ondernemerschap”, zegt Askim Kintziger. “Het gaat dus onder meer om sportprofessionals, studenten, ondernemers, trainers, therapeuten, wetenschappers en designers. Het programma bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden uitdagingen uit de sport- en revalidatiesector gedetecteerd. Rond elke uitdaging wordt vervolgens een team samengesteld.  Zo wil het Uplace-BMC triathlon team gaan nadenken over hoe de fan nauwer kan betrokken worden bij duursporten, gezien deze te lang duren om op televisie te worden uitgezonden. BLOSO wil de deelnemers uitdagen om een nieuwe sport te bedenken die ervoor zorgt dat meer mensen aan het bewegen slaan.

Bijzonder voor de deelnemers is dat hun innovatieve capaciteiten objectief in kaart gebracht worden door INNDUCE.me, een spin-off van CREAX, in nauwe samenwerking met de UGent. De resultaten van de testen geven nuttige inzichten om daadwerkelijk ‘dream teams’ samen te stellen, en zo het innovatiepotentieel te verhogen.

In het tweede deel, de Sports ID marathon zelf, worden, onder leiding van professionele facilitators, innovatieve concepten bedacht als antwoord op de initiële uitdaging. Een jury toetst de concepten op hun haalbaarheid. In een derde deel, enkele weken na het event, worden de volgende stappen gedefinieerd voor verdere ontwikkeling en latere vermarkting van de nieuw bedachte producten en diensten.

Heel wat partners hebben hun medewerking verleend, waaronder het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, Flanders DC, iMinds en Sportcareers. Uniek aan het concept is dat het uitgaat van de problemen en uitdagingen uit de sector, en dat het een team van ervaren facilitators samenbrengt. Daarnaast geeft het in één ‘single point of contact’ toegang tot alle expertise rond sport, revalidatie en aanverwante technologieën binnen de UGent, wat van belang kan zijn voor de ontwikkeling van bepaalde innovatieve producten en diensten.