Staalbedrijf Victor Buyck betrekt omwonenden bij dagelijkse beslissingen

0000000vicbVictor Buyck Steel Construction, de Belgische en West-Europese marktleider voor stalen constructies voor kantoorgebouwen en bruggen, organiseert op dinsdag 17 november 2015 om 18.30 uur een infoavond voor de omwonenden van de Pokmoere, de Kroonstraat en de Gentse Steenweg in Eeklo en geeft op die manier nog eens uiting aan zijn intentie om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog op de agenda te plaatsen.

Victor Buyck is gestart om op een structurele wijze  MVO te integreren in de bedrijfsvoering en de projecten. Het bedrijf wil, met andere woorden, vrijwillig en op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen meenemen bij dagdagelijkse beslissingen.

“MVO verloopt altijd in overleg en dialoog met de stakeholders of belanghebbenden. Ook de omwonenden horen hier bij”, zegt CEO Wim Hoeckman.

Victor Buyck werkt al jaren aan een milieuprogramma met focus op duurzaam materiaalgebruik, milieu, energie en uitstoot. Sinds kort is er een traject opgestart rond duurzame mobiliteit en wordt onderzocht wat het bedrijf zou kunnen bijbrengen rond biodiversiteit.

Vanuit het sociaal aspect wordt hard gewerkt aan competentieontwikkeling, waarden, veiligheid en gezondheid, samenwerking met organisaties en scholen en sociale dialoog.

Alle omwonenden werden schriftelijk uitgenodigd en gevraagd in hoeverre ze Victor Buyck kennen, welke impact ze ondervinden door de aanwezigheid van Victor Buyck en hoe de communicatie tot op heden verloopt. De reactie op de oproep is massaal en overwegend positief.

Op deze manier geeft Victor Buyck verdere invulling aan haar visie rond duurzaam ondernemen en waardecreatie.