“Je kan niet ondernemen zonder af en toe eens flink tegen de muur te lopen.” Zo klinkt de boodschap die Startups.be en het Agentschap Innoveren en Ondernemen willen brengen. De campagne ‘falen en terug opstaan’ moet het taboe rond falen de wereld uit helpen. En rond dat taboe hebben Stad Gent en OCMW Gent in de afgelopen jaren al meermaals gewerkt. Beide instanties ondersteunen dan ook de doelstelling van de nieuwe campagne en zetten de stedelijke communicatiekanalen voor ondernemers in om de boodschap van de campagne te versterken.

De campagne ‘falen en terug opstaan’ ligt in het verlengde van de activiteiten die de Stad Gent en het OCMW Gent in het recente verleden al namen rond het thema falen. Zo beschikken ondernemers over het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent, begeleiding door Dyzo, het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden, en de mogelijkheid tot starterscontracten. Bovendien is Stad Gent partner in ‘Fuckup Nights Gent’, dat inzet op het bespreekbaar maken van falen via persoonlijke getuigenissen.

Verder bestaat er tussen Stad Gent en OCMW Gent een gemeenschappelijke werkgroep, waarin kennis en gegevens worden uitgewisseld, noden worden gedetecteerd en acties worden geïnitieerd voor ondernemers in moeilijkheden en armoede. Het OCMW Gent heeft daarnaast de afgelopen jaren overeenkomsten gesloten met Microstart en Starterslabo. Binnen beide initiatieven krijgen mensen intensieve begeleiding en ondersteuning en kunnen ze hun onderneming opstarten of herstarten na falen.

Het stimuleren van de gedachte dat eerst falen en daarna opnieuw opstaan mogelijk is, broedt dus al enige tijd in het bestuur van Stad Gent en OCMW Gent. “Falen is geen schande. Ondernemen is altijd een proces van vallen en weer opstaan. We moeten net aanmoedigen dat mensen de stap tot ondernemen durven zetten”, licht schepen van Ondernemen Mathias De Clercq toe.