De Fabeltasite en de omliggende meersen liggen er al een tijdje verlaten bij. De Provincie Oost-Vlaanderen besliste om samen met de stad Ninove, eigenaar Beaulieu Investment Group en Waterwegen en Zeekanaal NV een ontwikkelingsvisie op te maken voor dit gebied. Binnen dit project wordt bekeken wat de mogelijkheden en de noden zijn voor een toekomstige ontwikkeling. Daarbij worden ook de Ninovieters actief betrokken. Na de voorbije inspraakmomenten volgen in februari twee stadsdebatten.

Na een eerste participatiemoment in 2015, toen passanten hun ideeën over de toekomst van het gebied gaven, was er afgelopen weekend een infomarkt. Momenteel liggen enkele ontwikkelingsmodellen voor de site van de voormalige Fabeltafabriek, die in 2005 de deuren sloot, op tafel. Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning: “Centraal staat de vraag: Wanneer is de Fabeltasite een leefbare plek voor jou?”

Stadsdebat

Op woensdag 1 en donderdag 16 februari volgt een stadsdebat waarbij de Ninovieters rond de tafel debatteren over thema’s zoals wonen, architectuur, mobiliteit, openbaar domein, duurzaamheid en klimaatgezondheid. Later volgt dan een groot terugkoppelingsmoment, waarbij de eindbeslissing wordt toegelicht met aandacht voor het vervolgtraject. “Wat vooral belangrijk is, is dat de Ninovieters nadenken over de toekomst van het gebied, zodat hun ideeën kunnen rijpen”, zegt burgemeester Tania De Jonge.