TEMSE – Stapp.in België, het jonge deelwagenproject van Opel-dealer Houttequiet uit Temse, zoekt innovatieve garagebedrijven om hun project in Vlaanderen te exploiteren via een franchiseformule.

De woorden autohandelaar en autodelen in één zin? Het klinkt misschien contradictorisch, maar ligt duidelijk in lijn van de opkomst van de deeleconomie: van bezit naar gebruik van producten en diensten. De prognoses over de toekomst van de autoverkoop zijn niet rooskleurig. Zo stevent de sector af op een stagnatie en op termijn zelfs een sterke daling in de verkoop van het aantal privéwagens. Daarbovenop dalen de marges op de verkoop van een wagen zienderogen.

In het licht van deze evoluties startte garage Houttequiet, een erkend Opel-dealer in het Waasland, medio 2017 een proefproject autodelen in het Waasland. “De mobiliteit in ons land is in transitie”, vertelt Dirk Houttequiet, zaakvoeder van Stapp.in België en garage Houttequiet.

“Zo is het idee van Stapp.in autodelen ontstaan vanuit de drijfveer om actief bij te dragen aan het milieu. Om ons heen zien we een toenemende belangstelling voor het verlagen van de CO2-uitstoot, het verlagen van de parkeerdruk en het verminderen van het aantal files. Stapp.in daagt mensen uit om zelf geen wagen aan te schaffen, maar alleen een wagen te gebruiken wanneer je echt één nodig hebt.”

 

Autodealer wordt autodeler

Voor de exploitatie van het deelwagenproject in Vlaanderen zoekt Stapp.in lokale, innovatieve garagebedrijven via een franchiseformule.Stapp.in biedt de garagebedrijven een kant-en-klaar model aan met een beheersportaal om hun wagenpark vanop afstand te monitoren. Zodoende is Stapp.in niet afhankelijk van één bepaald automerk.

Stapp.in wil zich echter niet beperken tot de grootsteden – waar autodelen al ingeburgerd is – maar eveneens in de landelijke gebieden zijn intrede maken. Op die manier tracht Stapp.in een landelijke dekking te verwerven, met lokale verankering.

“Garagebedrijven zijn de ideale partner om een deelwagenproject in hun regio uit te rollen”, vertelt Dirk Houttequiet. “Ten eerste kent de wagen geen geheimen voor hen. Waardoor ze over de juiste knowhow en technische kennis beschikken voor de installatie en opvolging van de deelwagens. Ten tweede kunnen ze makkelijk schakelen bij de implementatie van extra deelwagens in hun regio. Ten derde blijft het financiële risico voor een autobedrijf eerder beperkt.”