Start-ups kunnen gevestigde bedrijven veel bijbrengen

aamigmeuOp 16 juni organiseerden de Belgian Corporate Finance Association (www.bcfa.eu), het Gentse adviesbureau Conessence (www.conessence.com) en Stella P (www.stellap.be), een Roeselaars bedrijf dat focust op de samenstelling van raden van bestuur met de steun van ING een inspirerende avond op de Vlerick-campus in Gent rond het centrale thema “Wat grote(re) ondernemingen kunnen leren van start-ups”.

Vlerick-professor Miguel Meuleman bracht er een bevlogen keynote, gevolgd door een boeiend panelgesprek met, naast professor Meuleman, Leslie Cottenjé (Hello Customer), Lorenzo Bown (StoryMe), Jurgen Ingels (Clear2Pay, SmartFin Capital) en Frank Maene (Volta Ventures).

We hebben eerder al aangegeven dat de bedrijfswereld zich in toenemende mate bewust wordt van het belang van “vloeibare” organisaties, die zich snel kunnen aanpassen. En laat dat nu net de sterkte zijn van start-ups. Vandaar dat de zaal op 16 juni afgeladen vol zat met ondernemers voor een uniek en inspirerend leer- en netwerkmoment.

Miguel Meuleman van de Vlerick Business School maakte duidelijk dat alles om ondernemerschap draait en hoe dat ondernemerschap essentieel verschilt van management.  Uiteraard is het voor grotere bedrijven absoluut noodzakelijk om beide dimensies – exploratie en exploitatie – aan boord te hebben. Maar kenmerkend voor start-ups is toch die ‘mindset’ van puur ondernemerschap: sneller leren door te experimenteren, kansen – en dus ook risico’s – benaderen vanuit wat men bereid is maximaal te verliezen om resultaat te boeken, snel schakelen bij de uitvoering, een cultuur van samenwerking  om stappen vooruit te zetten, en gedreven worden door een absolute passie voor de klant en het product. Een management-mindset kenmerkt zich daarentegen door een doorgedreven analyse, beheer(sing) van risico’s, lineaire processen gericht op maximale efficiëntie, enzovoort… Beide culturen onderscheiden zich daardoor essentieel in de manier waarop en de snelheid waarmee ze er al dan niet in slagen om innovatieve projecten te implementeren. En laat het net innovatie zijn waar grote(re) bedrijven het vaak moeten afleggen tegen die wendbare nieuwkomers in de markt.

Met heel concrete voorbeelden werd duidelijk welke processen start-ups gebruiken om opportuniteiten te ontdekken en te grijpen, om te gaan met onzekerheid, én met de beperking van middelen. Hypotheses worden zo snel mogelijk getoetst in de markt, met volle focus op de behoeften van de klant. Het continu zoeken naar feedback zorgt voor leermomenten die ook meteen worden vertaald in het (bij)sturen van het product en de processen op de weg naar marktsucces. “Bouw, meet, leer… en bouw verder. En als je onderweg in iets faalt, faal het dan vooral liefst zo snel mogelijk.”

Veel goedkeurend geknik was er ook bij de deelnemers aan het panelgesprek. Leslie Cottenjé, CEO van start-up Hello Customer: “Wij hadden al 3 klanten zelfs voor we een eerste product klaar hadden. En ook nu nog blijft het leren en bijsturen op basis van feedback van de klanten. Je mag nooit helemaal tevreden zijn met de huidige versie van je product, het kan altijd beter. En daar moet je blijven naar streven.”

Maar hoe houd je als grote(re) onderneming dat soort ‘drive’, die zin voor innovatie, in je onderneming? Voor Lorenzo Bown, oprichter van Story.Me, zit het toch echt in de cultuur van een bedrijf: “Als ik kijk naar DEME, toch allesbehalve een startup, zie ik dat het wel lukt om die cultuur van innovatie te behouden. Hoe groot ze ook zijn, ze blijven projecten opstarten en ook realiseren die voor voortdurende vernieuwing zorgen. En dat begint voor mij aan de top van het bedrijf.”

Frank Maene van het investeringsfonds Volta Ventures vult aan: “Ik merk inderdaad dat een aantal gevestigde bedrijven daarin slagen. Bijvoorbeeld door een aantal kleinere teams te maken, uit verschillende geledingen van het bedrijf, die gedurende een bepaalde tijd op een innovatie mogen werken. Het project dat bij een tussentijdse evaluatie de grootste potentie in zich blijkt te dragen, krijgt dan meer mensen, meer ‘resources’, toegewezen. En zo bouwt men incrementeel verder.”

Die wendbaarheid, die focus op waar de mensen echt impact kunnen hebben op de groei van het bedrijf benadrukt ook Jurgen Ingels, onder meer oprichter van Clear2Pay (inmiddels overgenomen) en van investeringsfonds SmartFin Capital: “Daartoe moet je bijvoorbeeld ook je financiële rapportering aanpassen. Maak ze niet moeilijker dan nodig, integendeel. Maak een set van cijfers, van ‘KPI’s’, die er echt toe doen voor de activiteiten waarmee je teams bezig zijn. En zorg dat ze die begrijpen, dat ze weten hoe ze die kunnen beïnvloeden, hoe ze het resultaat kunnen verbeteren.” En tot slot, een advies – uit de mond van Jurgen Ingels – waarmee iedereen het meteen volmondig eens was: “Niet zeveren, maar doen. Het klinkt bedrieglijk eenvoudig, maar het is de essentie in succesvol ondernemen.”