De Gentse start-up Fluves van stichter Thomas Van Hoestenberghe is in deze fase bezig met een pilootproject op de Noordzee. Daar worden testen uitgevoerd met de al bestaande technologie. Fluves heeft een systeem bedacht dat de onderzeese kabels, die nodig zijn om een windmolenpark draaiende te houden, wel voldoende beveiligd en operationeel efficiënt genoeg blijven.

De start-up mag zijn technologie al uittesten bij Parkwind, één van de windmolenparken voor de Belgische kust, maar wil zijn aanbod beschikbaar maken voor elk windmolenpark.  Het aanbod van Fluves is een meer continu alternatief voor inspectieboten of onbemande onderzeeërs die niet permanent kunnen ingezet worden.

Tegen 2018 wil de veelbelovende kmo bijvoorbeeld exact de temperatuur kunnen meten op duizenden datapunten van een tientallen kilometer lange onderzeese kabel. Dat vergt een feilloos algoritme systeem dat nu op punt wordt gezet.

De kernactiviteiten van Fluves zijn engineering van monitoring systemen, de installatie van sensoren en geavanceerde data-analyse voor de maritieme sector. Volgens de visie van Thomas van Hoestenberghe kan zijn bedrijf een voortrekkersrol spelen inzake innovatie. Fluves geldt als één van de meeste belovende start-ups van Vlaanderen, omdat het nu eenmaal in een nichemarkt actief is.

Meer info over starters vindt u op onze overzichtspagina.