Starter van de week : HR-Connect waardeert menselijke factor op

00000000franciIn tijden van digitale transformatie, komen steeds meer organisaties tot het besef dat ver doorgedreven digitalisering én aandacht voor de menselijke factor een twee-eenheid vormen. Niet voor niets heet het jongste boek van Steven Van Belleghem “When digital becomes human”. Ook op die menselijke factor speelt HR-Connect in, een startup die begin dit jaar in Gent is opgericht door Franciska Burvenich.

“Nadat ik in 2007 afstudeerde als klinische psychologe”, zegt Franciska “deed ik acht jaar ervaring op in sales- en hr-functies.  Hoewel ik het oprichten van een eigen bedrijf nooit als ultiem doel had vooropgesteld, heb ik dit jaar toch die stap gezet, omdat ik ervaar dat veel organisaties nog altijd vrij strak zijn georganiseerd en er soms moeite mee hebben om hun medewerkers de vrijheid te schenken om actief mee te denken over de strategie van het bedrijf. Met een eigen bedrijf kan ik trouw blijven aan mezelf en aan mijn waarden, me profileren op de manier die ik zelf verkies en daarbij vooral ook inspelen op de volgens mij toenemende nood aan authentieke en persoonlijke communicatie van mens tot mens. Veel organisaties zeggen weliswaar voortdurend dat mensen hun belangrijkste kapitaal zijn,  maar verwaarlozen dan het persoonlijke contact.”

Via HR-Connect biedt Franciska Burvenich haar dienstverlening aan bedrijven aan met twee formules. Ze rekruteert meerwaardezoekers die perfect passen bij de bedrijfscultuur of ze werkt als consultant voor de ondersteuning van hr-afdelingen. 

“Het belang van jobomschrijvingen en loon neemt geleidelijk aan af”, zegt ze. “Maar als het echt klikt tussen werkgevers en medewerkers en als die laatste aan de slag kunnen bij een organisatie die bereid is om in hen te investeren via opleidingen en trainingen zodat ze zich voort kunnen ontwikkelen,  is dat voor beide partijen een win win. Door goed te luisteren naar de wensen van bedrijven als Wijs, Tenacs, Amicimi, Boss Paints en Dataline Solutions, heb ik voor hen de juiste talenten gevonden.”

Al te ver in de toekomst wil Franciska Burvenich niet kijken. “Voorlopig werk ik alleen. Als ik zou voelen dat ik niet langer voldoende tijd heb om mijn kernwaarden die draaien rond kwaliteit, integriteit, transparantie en samenwerking te blijven naleven, kan ik aan versterking denken.”