Starter van de week: MTRX helpt leidinggevenden mentaal en fysiek ontspannen

fk37zj7x_400x400Begin dit jaar richtte yogalerares Petra Neyt (foto) met MTRX (matrix) haar eigen bedrijf op.  Het MTRX Atelier is gevestigd in Bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge en biedt actieve leiderschapscoaching vanuit de ontwikkeling van een gezonde balans tussen lichaam en geest.  De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van het lichamelijke inschattingsvermogen of de intuïtie als sleutel tot succesvol ondernemerschap. Intuïtie is volgens Petra Neyt, aanvullend op de ratio, een betrouwbaar instrument om krachtige, betere keuzes te maken en anderen daarin mee te nemen.

MTRX past yoga toe als katalysator bij deze persoonlijke ontwikkeling. Functionele yoga als mindful lichaamswerk. Het vertrekpunt ligt daarbij net zoals bij persoonlijk leiderschap, vanuit het zelfbewustzijn, hier en nu.

“Elke medewerker is aangeworven op basis van zijn of haar competenties en potentieel”, geeft Petra Neyt aan. “Ondernemingen hebben er alle belang bij om dat potentieel te cultiveren. Persoonlijke ontwikkeling hangt immers nauw samen met de economische ontwikkeling van de organisatie. Het gedrag en de wijze van besluitvorming van de leidinggevende hebben hier ook een grote invloed. We leven vandaag in een prestatiemaatschappij waar burn-outs en hernia’s zich steeds vaker en vroeger manifesteren. Aangezien we allemaal langer zullen moeten werken, zijn burn-out preventie en behoud van fysieke mobiliteit belangrijke thema’s. Langdurig absenteïsme kost ondernemingen gigantische bedragen. Uit een recente berekening van Securex blijkt dat burn-out en langdurig absenteïsme een onderneming met 200 werknemers jaarlijks ongeveer 1.000.000 euro kost.”

Petra Neyt is er dan ook van overtuigd dat het belangrijk is om een duurzame werkomgeving te helpen realiseren en dit vanuit verschillende invalshoeken moet gebeuren.  “MTRX coacht leidinggevenden in hun authentiek leiderschap. Het is aan hen om een inspirerende werkomgeving te creëren gebaseerd op vertrouwen, verbondenheid en welwillendheid. Individuele begeleiding in hun rol, helpt hen het verschil te maken”, geeft de onderneemster nog aan.

Daarnaast verbetert MTRX ook de fysieke mobiliteit en mentale weerbaarheid van werknemers, met behulp van functionele yogatechnieken. Yoga wordt al duizenden jaren geroemd omwille van het weldadige effect op lichaam en geest. In professionele milieus vindt yoga ook stilaan meer ingang. “Terecht”, vindt Petra Neyt, “want het is een zeer efficiënte manier om meer voeling te krijgen met je stressniveau, en tegelijk de stress uit je lichaam te kanaliseren.