Starter van de week: Onderneemster uit Oosterzele helpt bedrijven wendbaarheid opdrijven

000000000000000elsVanuit de vaststelling dat bedrijven in deze snel veranderende tijden nood hebben aan efficiënte en duurzame vernieuwing, maar daar vaak blijven mee worstelen richtte Els De Geyter afgelopen zomer Human Reef op.

“Als projectleider, analist, trainer en coach op de grens van HR en ICT kan ik terugkijken op vijftien jaar ervaring in het begeleiden van bedrijven”, zegt de zaakvoerster. “Door mijn achtergrond in ICT en procesmanagement en mijn ervaring met “lean” en “agile” voel ik me uitstekend gewapend om organisaties te begeleiden op de weg naar een grotere wendbaarheid.”

Els De Geyter doet dat via trainingen, workshops en coaching en werkt samen met professionals die gespecialiseerd zijn in organisatiebeheer, procesanalyse, projectmanagement en bedrijfspsychologie. “Vergeet niet dat voor het wendbaarder maken van een organisatie vaak een belangrijk veranderingstraject nodig is”, zegt ze daarover. “En dat er vaak een natuurlijke weerstand is tegen verandering. Een goede psychologische aanpak is dus zeker ook erg belangrijk.”

Met Human Reef richt Els De Geyter zich op groeibedrijven en organisaties die beseffen dat ze moeten vernieuwen en verbeteren. “Andere organisatievormen dan vroeger zijn onafwendbaar geworden”, zegt ze nog. “Harde en vaste structuren zitten de noodzakelijke wendbaarheid in de weg. Dat besef begint gelukkig meer en meer door te dringen, maar sommige bedrijven blijven toch nog vastzitten in oude starre denkpatronen. Human Reef helpt organisaties om in te zien dat ondernemen in deze tijden gelijk staat met het permanent omgaan met veranderingen en crisissen en dat transformeren daarbij van cruciaal belang is.”

De naam “Human Reef” verwijst naar een menselijk ecosysteem. “Dat is het perspectief van waaruit ik vertek als ik naar organisaties kijk”, geeft Els De Geyter nog aan. “Er zijn tegenwoordig nog bedrijfjes en coaches die zich richten op het begeleiden van het veranderingsproces, maar met Human Reef, kijk ik heel sterk naar de mensen die voor de transformatie moeten helpen zorgen.”