Startersfabriek Gent officieel van start gegaan

naamloosOp donderdag 27 oktober werd tijdens het evenement “Ondernemen in Vlaanderen” de Startersfabriek vzw gelanceerd. Die Startersfabriek moet uitgroeien tot een digitaal en fysiek platform dat alle startersinitiatieven in Gent bundelt. De pas aangestelde startersmanager zal samen met 34 partners verder gestalte geven aan dit platform.

De Stad Gent voert al jaren een doorgedreven startersbeleid. Er zijn de starterscontracten die beginnende op herbeginnende ondernemers financieel ondersteunen, de halfjaarlijks startersevents en ondernemers kunnen ook nog steeds gratis hun zaak opstarten in Gent. De initiatieven van het stadsbestuur vormen een goede aanvulling bij de initiatieven van diverse onderwijsinstellingen en middenveldorganisaties die startende ondernemers en student-ondernemers intensief begeleiden en ondersteunen.

Om al die initiatieven beter op elkaar af te stemmen en de krachten te bundelen heeft de Stad Gent samen met 34 stichtende en ondersteunende partners de Startersfabriek vzw opgericht. Dat nieuwe platform moet alle startersinitiatieven samenbrengen en zo de dienstverlening naar starters, student-ondernemers en pre-starters stroomlijnen. De Stad Gent trekt hiervoor 1,5 miljoen euro uit. Op 10 oktober was de vzw formeel een feit, op 27 oktober werd de Startersfabriek, samen met alle partners officieel gelanceerd op de beurs “Ondernemen in Vlaanderen”.

“Gent staat al bekend als dé stad voor starters en startups”, zegt Mathias De Clercq, schepen van ondernemen (rechts op de foto). Met de Startersfabriek zetten we opnieuw een grote stap vooruit om het startersklimaat in Gent nog meer aan te wakkeren. Dit van onderuit, samen met alle partners die in Gent actief zijn om starters te stimuleren. Zo zorgen we voor een efficiënt en bloeiend ecosysteem voor starters in Gent.”

Om de Startersfabriek verder uit te bouwen is op 1 oktober Olivier De Cock aangesteld als manager van de Startersfabriek. Hij zal samen met alle partners verder gestalte geven aan het nieuwe platform. Er zal eerst werk worden gemaakt van een digitale poort die starters wegwijs maakt doorheen het ruime aanbod van ondersteunings- vormings-, en begeleidingsinitiatieven.

Naast die digitale poort werkt de Startersfabriek ook aan een fysieke plek, waar starters terecht kunnen met al hun vragen, andere starters kunnen ontmoeten en infosessies kunnen volgen. De Startersfabriek moet zowel online als fysiek een broedplaats worden voor startende ondernemers. De Startersfabriek wil op die manier de bestaande expertise van een brede waaier aan organisaties dichter bij de starters brengen.

“De Startersfabriek telt momenteel reeds 34 partners”, zegt startersmanager Olivier De Cock (links op de foto), “maar we zetten meteen de deuren open voor nieuwe duurzame partners. De deuren van de Startersfabriek staan immers wijd open voor elke partner die het starterslandschap in Gent genegen is en er een bijdrage aan wil leveren.”