Startups.be maakt ondernemersfalen bespreekbaar

karen-boersHet is niet mogelijk om te ondernemen zonder af  en toe eens behoorlijk tegen de muur te lopen. Dat is de boodschap die Startups.be – tot voor kort gevestigd in Merelbeke maar onlangs verhuisd naar Brussel – en het Agentschap Innoveren en Ondernemen willen doen doordringen bij de Vlaming.

“Het goede nieuws is dat een mislukking je sterker maakt, want mensen leren uit hun fouten”, zegt Karen Boers, CEO van Startups.be (foto), dat zich profileert als one stop shop voor Belgisch tech ondernemerschap en al sinds verschillende jaren de grote ‘Failing Forward’-conferentie organiseert, waarvan de volgende op 16 november plaats vindt bij ING in Brussel.

De Vlaamse overheid zet nu mee haar schouders onder dit thema en geeft de vzw failing Forward het mandaat om een veel bredere campagne op te zetten rond ‘falen en terug opstaan’. “Het is geen ramp om eens te mislukken”, benadrukt Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters. “Uit al je ervaringen kan je leren, dus zeker ook uit je fouten. Ik vind het belangrijk dat de overheid dat mee in de verf zet.”

De komende vier jaar gaat het Startups.be-team dan ook actief sensibiliseren over het onderwerp, en benadrukken dat fouten maken een essentieel onderdeel is van het leerproces dat ondernemers doormaken. “We willen het taboe rond mislukken de wereld uit helpen”, legt Karen Boers uit, “zodat ondernemende Vlamingen die de mist in gaan niet langer scheef bekeken worden. Het blijft immers te jammer dat ondernemerschap op die manier gefnuikt wordt.”

De beste manier om die boodschap naar het grote publiek te brengen, is via getuigenissen van mensen die het al eens meegemaakt hebben. De campagne die gepaard gaat met de organisatie van de conferentie is dan ook voor een groot stuk opgebouwd rond dergelijke ontboezemingen, die vaak erg persoonlijk zijn. Op het webplatform http://www.metfalenenopstaan.be staan meer dan twintig getuigenissen van ondernemende Vlamingen, onder wie ook bekende Oost-Vlaamse ondernemers zoals Bruno Lowagie, Pieterjan Bouten en Filip Tack, die respectievelijk enorme successen hebben geboekt met iText, Showpad en Nomadesk, maar die uitleggen dat ook hun pad niet altijd over rozen is gegaan. Zij maken duidelijk dat falen niet erg is, en dat het mogelijk het is om die fase te overwinnen en nadien als ondernemer beter te doen. De bedoeling is om dat webplatform regelmatig aan te vullen met nieuwe getuigenissen van bekende en minder bekende landgenoten.

Daarnaast zet startups.be voortaan in samenwerking met Unizo elke maand een  “Failing Forward Faalfolie” in een grote Vlaamse stad, met de bedoeling om ondernemers ervaringen te laten uitwisselen over hun faalmomenten.