Streekplatform Meetjesland wordt Netwerk Meetjesland

aaamarnOp maandag 20 oktober 2014 gaven 14 Meetjeslandse gemeenten, de provincie Oost-Vlaanderen en talrijke Meetjeslandse sectororganisaties en verenigingen het startschot van een vernieuwde Streekplatform-werking. Streekplatform Meetjesland vzw  heeft in haar 19 jarig bestaan al een indrukwekkend parcours afgelegd inzake streekontwikkeling, streekoverleg en intergemeentelijke samenwerking.

In een snel veranderende samenleving is het voor elke onderneming, organisatie of vereniging echter noodzakelijk om zichzelf nu en dan in vraag te stellen en af te wegen of de doelstellingen niet beter en efficiënter op een andere manier kunnen gerealiseerd worden. Ook het Streekplatform heeft hiervoor de tijd genomen en met alle betrokken actoren nagedacht over een vernieuwde werking en aangepaste doelstellingen. Dit resulteerde niet alleen in de nieuwe naam “Netwerk Meetjesland” , maar ook in nieuwe statuten , een nieuw bestuur, een nieuwe voorzitter  in de persoon van Marnix Baetslé en een inhoudelijke werking die nog meer dan in het verleden zal focussen op een sterkere samenwerking tussen de 14 gemeenten van het Meetjesland.

 Netwerk Meetjesland wordt voortaan aangestuurd door een algemene vergadering waarin meer dan 100 beleidsmakers uit overheden en middenveldorganisaties samen nadenken over en werken aan een sterker Meetjesland.

De Raad van Bestuur heeft 24 personen en wordt voorgezeten door de nieuwe voorzitter, Marnix Baetslé. Marnix Baetslé (61) was gedurende meer dan 35 jaar gemeentesecretaris van de gemeente Evergem en kent vanuit deze positie als geen ander de interne werking van de gemeenten en de noodzaak voor elke gemeente om nog meer intergemeentelijk te gaan samenwerken. Dàt is net de belangrijkste opdracht van Netwerk Meetjesland in de eerstvolgende jaren.

De dagelijkse leiding van Netwerk Meetjesland is nog steeds in handen van de directeur Geert Van de Woestyne (52 ).