Ruben Vermeulen, laatstejaarsstudent toegepaste informatica aan Hogeschool Gent, heeft op eigen initiatief een nieuwe applicatie ontwikkeld. De Blue-bike app geeft een live-overzicht van de beschikbare Blue-bikefietsen in België. Met deze app treedt Ruben Vermeulen in de sporen van andere vormen van deelmobiliteit, zoals Cambio, Velo en Villo, om de gebruiker grondig te informeren en het reiscomfort te vergroten.

De Blue-bike app toont waar er een Blue-bikepunt in de buurt is, en hoe je er kan geraken, alsook het aantal beschikbare fietsen. De prijs per locatie wordt eveneens weergegeven. “Ik had een eenvoudige website gebouwd, die gebruik maakt van opendata die stad Gent ter beschikking stelt. Deze informatie bevat alle informatie over de Blue-bike locaties in Gent”, zegt Ruben Vermeulen. “Tijdens een pitch op het slotevenement van DYNAcity van Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) ben ik contact gekomen met Blue-Bike.” Nu is VIM gekend als Smart-Mobility, een onderdeel van Antwerp Management School.

Hogeschool Gent is zeer tevreden met de ondernemingszin van de studenten. “Ze bewijzen dat de studies die ze bij ons doen direct inzetbaar zijn in het maatschappelijk leven. Het is een goed ontwikkelde applicatie. Een belangrijke ook, in een samenleving waarin het virtuele en het digitale een steeds grotere plaats innemen”, klinkt het bij HoGent.