Subsidies voor internationale samenwerking tussen kennisinstellingen

Geert 399De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt internationale samenwerkingsinitiatieven van Oost-Vlaamse kennisinstellingen en keurde een subsidiereglement goed. We willen kennisinstellingen ondersteunen als impuls voor de uitbouw van Oost-Vlaanderen tot een multifunctionele kennisregio en logistieke topregio”, legt gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor economie, uit. Het is onze bedoeling om via internationale samenwerking onderzoek en kennisuitwisseling te bevorderen.”

Het subsidiebedrag bedraagt tot 100 % van de door de Provincie aanvaarde kosten en maximaal 5000 EUR per projectaanvraag. De subsidieaanvrager moet een Oost-Vlaamse kennisinstelling zijn (Universiteit Gent, hogescholen en onderzoeksinstellingen). Voor bedrijven die samenwerken met deze onderwijsinstellingen liggen hier wellicht ook kansen.

Projecten moeten gericht zijn op het stimuleren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en een bredere samenwerking beogen met partners uit een voor de Provincie Oost-Vlaanderen strategische buitenlandse regio, te weten de provincies Hebei, Liaoning en Heilongjiang in China, Vietnam en Sint-Petersburg in Rusland.

Projecten met een economische meerwaarde of passend binnen algemene of specifieke samenwerkingsakkoorden die het provinciebestuur heeft afgesloten met haar buitenlandse partnerregio’s, krijgen de voorkeur.De subsidie kan gecumuleerd worden met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een ondersteuningsmaatregel van een andere overheid.

Aanvragen voor deze subsidies voor de projecten die plaatsvinden in de loop van 2015 moeten worden ingediend vóór 31 december 2014 bij de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking van de Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent of via peter.de.steur@oost-vlaanderen.be