SINT-NIKLAAS – Het storten van asbestafval is voorbij voor SVK. De milieuvergunning van het bouwbedrijf uit Sint-Niklaas werd opgeheven. Dat heeft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen beslist.

Het asbeststort van SVK ligt in het centrum van de stad. De milieuvergunning van het bouwbedrijf was normaal geldig tot 2026. Op vraag van het stadsbestuur van Sint-Niklaas en het actiecomité Asbeststort Dicht, dat al jaren ijvert voor het intrekken van de vergunning, komt er nu toch een einde aan het storten van inerte afvalstoffen.

“Het besluit werd genomen na het inwinnen van de adviezen van de milieu-inspectie van het Vlaams Gewest en van het stadsbestuur en na het horen van het bedrijf”, klinkt het bij het provinciebestuur. “SVK is al verschillende keren gewaarschuwd dat het niet aan de milieuvoorwaarden voldoet en kreeg in het verleden en vorig jaar nog verschillende processen-verbaal van de milieu-inspectie. Maar de nodige aanpassingen om de vereiste normen te behalen kwamen er niet.”

Met dit besluit wil Provincie Oost-Vlaanderen de gezondheid voor de omwonenden op lange termijn verzekeren.

Verhaal met vervolg?

Nu de beslissing gevallen is, heeft de directie van SVK 30 dagen de tijd om een beroep aan te tekenen tegen de beslissing. Gebeurt dat daadwerkelijk, dan ligt de bal in het kamp van de Vlaamse Overheid. Die kan zich dan nog 120 dagen beraden om een oordeel te vellen over het beroep.

SVK is sinds 1905 met haar gamma vezelcement gevelplaten, leien, golfplaten, gevelstenen en architectonisch beton actief op de internationale bouwmarkt.