Symposium over boekhouder als partner voor de bedrijfsleider

2da22c3De dienstverlening door boekhouders en accountants is de voorbije tien jaar sterk verruimd en heeft een totaal nieuwe dimensie gekregen. Het gaat niet alleen om cijfers, maar ook om informatie die ondernemers meer inzicht geeft en helpt om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Over dit thema organiseert de vakgroep Financieel Management van de HoGent op 15 september een symposium. Het vindt plaats van 13 uur tot 18 uur 30 in de campus Schoonmeersen, Gebouw C, Valentin Vaerwyckweg 1.

De boekhouder of accountant is vandaag een business partner van de ondernemer. Samen creëren ze toegevoegde waarde. Aan de HoGent werd een onderzoek gevoerd naar de rol van de accountant als dienstverlener. Zowel boekhouders en accountants als KMO’s werden bevraagd om de dienstverlening en behoeften in kaart te brengen. Daarnaast werd de samenhang van de relatie KMO-boekhouder/accountant met de financiële prestaties en groei van de onderneming onderzocht.

Stefanie De Bruyckere en Frederik Verplancke (HoGent) presenteren tijdens het symposium de resultaten van hun onderzoeksproject over de accountant/boekhouder als dienstverlener, die een revelerende blik bieden op de relatie tussen accountant en ondernemer vandaag. Bart Van Coile (IAB) en Jan Sap (UNIZO) belichten het perspectief van de economische beroepen en van de ondernemers.