Syntra Oudenaarde vormt met sterke opleidingen professionele ondernemers

BartDhondt_0173_CROPSyntra staat bekend voor zijn ruime waaier aan ondernemersopleidingen, trainingen, bijscholingen en dagopleidingen. Ook de Syntra-campus in Oudenaarde draagt een steentje bij tot het promoten van professioneel ondernemerschap. “Juist als het economisch moeilijker gaat, zijn er kennelijk nogal wat mensen die ofwel de stap naar het ondernemerschap zetten ofwel nood hebben aan meer gespecialiseerde kennis”, legt Bart Dhondt campusdirecteur van Syntra Oudenaarde en Syntra Gent uit. “Ook Syntra Oudenaarde ondervindt dan ook weinig last van de crisis. Integendeel zelfs, jaar na jaar neemt het aantal uren opleiding dat wij verstrekken toe.”

De campus van Syntra Oudenaarde vormt samen met die van Aalst, Gent, Sint-Niklaas en, eigenaardig genoeg ook Asse, het overkoepelende geheel Syntra Midden-Vlaanderen. Syntra Oudenaarde is het kleine broertje van dit kwintet, maar is daarom niet minder trots op de opleidingen die het aanbiedt aan zelfstandigen en mensen die zich in hun beroep willen vervolmaken. “Eigenlijk gaat onze geschiedenis terug tot 1979”, zegt Bart Dhondt, “toen het toenmalige CEMOV – het centrum voor middenstandsopleiding- en vorming – ook al de noodzaak inzag van gedegen opleiding voor de zelfstandigen en de middenstand.” Ondertussen is er veel water naar de zee gevloeid en na een aantal door de overheid opgelegde fusies begint het eigenlijke Syntra-verhaal  in 2002. Maar de missie is in wezen nog altijd dezelfde: met een brede waaier van opleidingen en vorming proberen om de graad van professionalisme in het ondernemerslandschap voortdurend op te voeren.”

Sterke focus op voorbereiding op ondernemerschap

De vier vaste medewerkers van Syntra Oudenaarde staan in voor de administratie en het onderhoud. “Voor de rest werken wij natuurlijk  volledig met externe docenten”, zegt Bart Dhondt. “We proberen ons van andere vormingsinstituten te onderscheiden door opleidingen aan te bieden die echt een voorbereiding vormen op ondernemerschap. Kandidaten die een opleiding tot kok volgen, krijgen heus niet alleen kookles, maar ze worden ook ingewijd in de geheimen van onder meer de kostprijsberekening, de vestigingswet en de hygiëne.”  Een exact zicht krijgen op het percentage deelnemers aan de opleidingen dat uiteindelijk met een eigen zaak start, is bijzonder moeilijk, omdat niet iedereen dat dadelijk na de opleiding doet. Sommigen wachten al wat langer dan de anderen om de stap te zetten. “Maar ook wie uiteindelijk geen ondernemer wordt, heeft via onze opleidingen toch flink wat opgestoken en groeit in wezen uit tot een intrapreneur waar in onze bedrijven ook een grote nood aan is.” Syntra waakt er immers over dat de docenten zelf uit het vak komen en dus op een erg praktijkgerichte manier kennis kunnen doorgeven. “Vroeger behoorde het rekruteren van die docenten ook tot het takenpakket van de directie, maar recent zijn bij Syntra sectorcoördinatoren aangetrokken die op basis van de gesprekken met de kandidaten bepalen wie als docent aan de slag mag. In de dagopleiding voor bakkers werken bijvoorbeeld een aantal ex-bakkers die op hun 40ste of 45ste met hun bakkerij gestopt zijn en die het lesgeven niet alleen als een leuke bezigheid beschouwen, maar het ook een eer vinden om wat ze over het vak weten aan de jonge garde door te geven.”

Dagopleidingen en ondernemersopleidingen

De voltijdse dagopleidingen worden bij Syntra in verschillende vakgebieden gegeven. Onder meer bakkers, huisschilders en tuinaannemers kunnen op die manier snel een beroep leren. “Onze voltijdse dagopleidingen zijn eigenlijk een uitstekend alternatief voor een traditionele schoolopleiding”, zegt Bart Dhondt. Ze bestaan uit een luik vakkennis en een luik bedrijfsbeheer. Zo krijgen studenten naast de theoretische inzichten en uitgebreide praktijkkennis ook een duidelijk zicht op het beheren van een zaak. Dit is niet enkel noodzakelijk om als zelfstandige te kunnen starten, maar ook een belangrijke meerwaarde als medewerker in een bedrijf.” De ampus in Oudenaarde biedt vier dergelijke voltijdse dagopleidingen aan. Telkens aan groepen van een vijftiental tot vijfentwintigtal studenten, die over het algemeen vooraan in de twintig zijn en op die leeftijd plots beslist hebben via het uitoefenen van welk vak ze hun leven willen gaan uitbouwen. Deze dagopleidingen zijn goed voor zowat 40% van het totale aanbod van de opleidingen. De ondernemersopleidingen die ’s avonds worden gegeven vertegenwoordigen de andere 60% van het aanbod.”  Kortere opleidingen van enkele weken die op andere campussen worden gegeven onder de naam Syntra KMO-Academie en Syntra Technics, komen in Oudenaarde omzeggens niet aan bod. “Bij ons zijn het werkelijk de opleidingen van een jaar tot anderhalf jaar die centraal staan”, geeft Bart Dhondt nog aan. “Dat verklaart ook waarom wij eigenlijk zeer crisisbestendig zijn. Want terwijl bedrijven in crisistijden een kortlopende opleiding al eens durven overslaan, beseffen ze dat dat de nood aan vervolmaking op professioneel vlak in moeilijke economische tijden eigenlijk nog groter is dan anders. Dan gaan pakweg boekhouders al dan niet met het oog op een volgende stap in hun carrière als zelfstandige ook al eens sneller opteren om een specialisatiejaar in fiscaliteit te volgen.” Bart Dhondt is er dan ook van overtuigd dat Syntra Oudenaarde ook in de toekomst meer dan zijn steentje zal kunnen blijven bijdragen tot professioneel ondernemerschap. “En dat blijft hoe dan ook een hoeksteen voor de tewerkstelling”, besluit hij, “want ook bakkers, restauranthouders en schilders werven uiteindelijk personeel aan.”