Talent bij het bedrijf houden kan met het KEEP-principe

loyaliteit-RetentiemanagementAlle organisaties beseffen maar al te goed dat het talent van hun medewerkers bijzonder belangrijk is om het verschil te blijven maken. Steeds meer aandacht gaat dan ook uit naar employer branding en naar retentiemanagement. Volgens Karen Tielen, marketing en pr coördinatore van  Robert Half, dat ook een kantoor heeft in Gent, is er meer nodig dan een aantrekkelijk salaris om de medewerkers teverden te houden.

“Bij Robert Half geloven we sterk in de KEEP-principe”, zegt ze. “Dat woord verwijst niet alleen naar “behouden van talent”, maar het is ook een letterwoord dat staat voor “kudos, empowerment, excitement en promotion”, oftwel erkenning, machtiging, opwinding en promotie”.

De tijd is volgens Robert Half voorbij dat medewerkers moeten knikken en slikken. “Als leidinggevenden bij tijd en wijle hun erkenning en dankbaarbheid tonen”, zegt Karen Tielen, “is dat al een belangrijke stap om medewerkers aan zich te binden. Concrete vormen van empowerment zijn dan weer de vragen om feedback, en het belonen van resultaten en van het verstandig nemen van risico’s. Opwinding kunnen medewerkers krijgen als hun intellect wordt uitgedaagd en als ze de kans krijgen hun vaardigheden te verbeteren en er nieuwe te ontwikkelen. En promotie gaat verder dan het geven van een andere titel en een hoger loon. Het gaat ook om een goed uitgestippelde carrièreplanning en de kans om talentontwikkelingsprogramma’s te volgen. Door hard werk te erkennen, kansen op promotie en vorming te voorzien, en een verloningspakket  aan te bieden die de waarde van de medewerker weerspiegelt, vergtren bedrijven aanzienlijk de kans om toptalenten in huis te houden.”