0000000000techlaneVerschillende partners werken samen aan de ontwikkeling van het Gentse bedrijvenpark Eiland Zwijnaarde en aan de verdere uitbouw van het huidige Technologiepark Ardoyen. Alle partners koesteren daarbij grote ambities inzake duurzaamheid, ecosysteem en architecturale beeldkwaliteit. De kenniszone op het Eiland wordt samen met het bestaande Technologiepark Ardoyen internationaal gepositioneerdonder de naam ‘Tech Lane Ghent Science Park’. De watergebondenlogistieke zone krijgt de naam ‘Tech Lane Ghent Logistics’. De som van de delen heet ‘Tech Lane Ghent’.

De lancering van ‘Tech Lane Ghent’ is het   resultaat van een samenwerking tussen de partners Waterwegen en Zeekanaal NV, de Universiteit Gent en de NV Eiland Zwijnaarde. De NV Eiland Zwijnaarde heeft in augustus 2014 een alliantieovereenkomst afgesloten met Universiteit Gent en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

De gezamenlijke positionering met het bestaande Technologiepark Ardoyen onder Tech Lane GhentScience Park zal de internationale vermarkting versterken. Dit is belangrijk in de ambitie van StadGent om samen met UGent, FIT, VIB, iMinds en andere actoren bijkomende R&D-centra vaninternationale technologiebedrijven aan te trekken naar de Gentse kennisregio.

Mathias De Clercq, voorzitter nv Eiland Zwijnaarde: “Samen met Universiteit Gent willen wij voorloper zijn om de ruimere zuidelijk e stadsrand van Gent te positioneren als een gebied met grootstedelijke economische functies die technologiegerelateerd zijn: we stellen niet alleen ruimte beschikbaar vooronderzoek  en ontwikkeling, maar ook voor innovatieve bedrijven die duurzaamheid hoog in hetvaandel dragen. De samenwerking tussen Technologiepark   Ardoyen en het Eiland zal demultidisciplinaire samenwerking tussen R&D-bedrijven én met kennisinstellingen stimuleren en staatgarant voor een kwaliteitsvolle invulling als wetenschapspark.”

Met de uitbouw van een logistieke bimodale poort in het zuiden van Gent wordt ook gemikt op een duurzame mobiliteit en logistieke ontwikkeling. Ingenieur  Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder Waterwegen en Zeekanaal NV: “Het doel is om op deze plaats internationale watergebonden bedrijven aan te trekken met uitstraling en die staan voor de logistiek van morgen. Het projectgebied is   immers volledig omgeven door water, vandaar de werknaam ‘Eiland Zwijnaarde’. Enerzijds komt er een meer harde, industriële waterfrontontwikkeling met kadeinfrastructuur op de westelijke zijde van het bedrijvenpark, en anderzijds wordt de oude arm van de Schelde in het oosten, die in verbinding staat met de tijgebonden Zeeschelde, verder uitgebouwd vanuit een zachte ontwikkeling met aandacht voor natuur, recreatief medegebruik en beleving. Het stimuleren en uitbouwen van de multifunctionaliteit van onze waterwegen is één van de missies van W&Z en is in dit project uitgesproken aanwezig.”