GENT – De donkere wolken die zich enkele jaren terug nog opstapelden boven de Gentse afdeling van navigatiespecialist TomTom, lijken weg te trekken. Er worden weer mensen aangeworven en de nieuwe strategie biedt perspectieven.

 In 2011 kende TomTom in Gent zowat een dieptepunt met circa 30 ontslagen. In de Arteveldestad zijn op vandaag nog steeds 270 mensen aan de slag. Uit een verklaring in de media van Alain De Taeye, gewezen ceo en nog altijd directielid, wordt er dit jaar opnieuw gezocht naar vers bloed in de vorm van aanwervingen. Er wordt niet bijgezegd over hoeveel vacatures het precies gaat.

De Taeye benadrukt ook dat nieuwe digitale kaartactiviteiten zorgen voor een nieuw elan. Deze hoopgevende evolutie moet in verband gebracht worden met de toekomst van het wagenpark wereldwijd, met zowel semi-autonoom rijdende voertuigen  als volledig zelfsturende auto’s. In Gent wordt een en ander technologisch op punt gezet. Naar verwachting moet dit in de toekomst een grote boost geven aan de sales en aan de business.

De vestiging van TomTom in Gent is het verlengstuk van het vroegere Tele Atlas. In 2008, precies tien jaar terug, werd Tele Atlas opgeslorpt dor de Nederlandse groep.