Transportbedrijf uit Wetteren en schoenwinkel uit Zottegem failliet

columnsuusgeengeld2304121-1024x768De afgelopen dagen was er begrijpelijkerwijze heel wat aandacht voor het door de regering bereikte akkoord over de tax shift. Ondernemersorganisatie Unizo toonde zich alvast tevreden over de vermindering van de werkgeversbijdragen van 33 naar 25 % de volgende jaren is van groot belang. 

“Dat versterkt zeker de concurrentiekracht van onze ondernemingen”, liet Karel Van Eetvelt daarover optekenen. “Ook het feit dat de regering heeft ingezet op een verlaging van de loonkost voor de lagere lonen en de extra maatregelen om de concurrentiekracht voor de bouwsector te vergroten zijn positief.”

De tax shift bevat ook een heel belangrijk pakket maatregelen voor zelfstandigen en KMO’s, in totaal voor 580 miljoen euro. De sociale bijdragen die zelfstandigen betalen worden geleidelijk verminderd van 22 naar 20,5 %.

“De regering heeft terecht ook aandacht voor de koopkracht van zelfstandigen” aldus nog UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Daarnaast wordt ook de investeringsaftrek verdubbeld van 4 naar 8 % wat de KMO’s zal aanmoedigen om te investeren en dus ook om jobs te creëren. Het afschaffen van de werkgeversbijdragen voor een eerste aanwerving en de uitbreiding van de verminderde werkgeversbijdragen voor een 2 de tot een 6de werknemer is in dat kader ook heel belangrijk.”

UNIZO wijst er wel op dat de regering een kans heeft laten liggen om de vennootschapsbelasting voor KMO’s te vereenvoudigen. De ondernemersorganisatie zaal daarop blijven aandringen. Door de complexiteit van de vennootschapsfiscaliteit worden KMO’s in de realiteit immers met veel hogere belastingpercentagens geconfronteerd dan multinationals. Die zwaardere belastingen blijven voor veel kleine en middelgrote ondernemingen een enorme blok aan het been.

Vorige week gingen in Oost-Vlaanderen 16 bedrijven failliet, waaronder een schoenhandel uit Zottegem, een transportbedrijf uit Wetteren en een bouwonderneming uit Aalst.

De volledige lijst vindt u terug op www.madeinoostvlaanderen.be/falingen.