Transporteurs zien geen heropleving

vrachtwagensDe activiteit in het Belgische goederenvervoer over de weg blijft ondermaats. De nationale vervoeractiviteit is met -1,3% vertraagd en op internationaal vlak is een lichte daling van -0,4% opgetekend. In alle regio’s van het land blijven de transporteurs vooral lijden onder de “hoge Belgische loonkosten en de mobiliteitsproblematiek.”

Volgens het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) staat de economische conjunctuur in de transportsector ook tijdens het tweede kwartaal nog steeds onder druk. De economie lijkt opnieuw stil te vallen. In België is het bbp met amper +0,1% gegroeid, in de Eurozone met de 28 registreerde men een nipte groei maar in de kern van de Eurozone werd een nulgroei vastgesteld.

Uit de enquête van de ITLB blijkt dat de uitbesteding van opdrachten naar derden toe is gedaald met -0,3% in het nationaal vervoer en met -2,3% in het internationaal vervoer.

Volgens de meeste transportbedrijven is zowel de kostprijs als de vrachtprijs niet veranderd ten opzichte van voorgaand kwartaal.

18,9% van de bedrijven heeft met liquiditeitsmoeilijkheden te kampen. Dit is wat meer dan in voorgaand kwartaal (17,1%), maar het blijft onder het niveau van hetzelfde kwartaal in voorgaand jaar.

Positief is dat er weer meer wordt geïnvesteerd. Wel gaat het vooral om vervangingsinvesteringen, vooral in trucks.